Děti si na sedmi stanovištích mohly zkusit, jak umí hodit daleko koštětem, jestli dohodí „blátem" (pukem) do kruhu, zda nepustí myšku ze lžíce na zem, jak chodit poslepu bludištěm, chodit po chůdách tak, aby nespadly do bažiny, a nebo jak umí rozpoznat havrana od vrány. Viděly, jaké očí má výr veliký, a nakonec hádaly ve velkém pytli, co právě nalezly (pavouka, švába, mouchu, myšku).

Za pořadatele konstatovala Marie Círová: "Děti i my dospělí jsme se dobře pobavili."