Přestože drobně mrholilo, nenechali se odradit. Studánce odlehčili o pěknou hromadu odpadků. Některé vylovili i z potůčku pod pramenem.

Velcí kluci dokonce objevili velké zdemolované křeslo. Odnesli ho společnými silami ke kontejnerům ve vsi. Ostatní odpad pak roztřídili do kontejnerů u školy. Děti ze školky hrabičkami hrabaly uschlou trávu.

Když byla práce hotová, všichni si zazpívali píseň „Studánko stříbrná", zarecitovali báseň „Znám křišťálovou studánku". Malým dětem ty větší zahrály pohádku o kohoutkovi a slepičce.

Olešenské děti se zapojily do celostátního projektu 72 hodin, aneb ruku na to. Při něm se dobrovolníci z celé republiky pustili do jakékoliv dobrovolnické práce. Úkol si mohli vybrat sami. A právě Olešenští nazvali ten svůj Znám křišťálovou studánku.

„Už na zpáteční cestě se děti bavily o tom, co bychom mohli udělat příště. Rozcházeli jsme se s dobrým pocitem, že jsme udělali něco dobrého nejen pro naše okolí, ale i pro sebe," dodala ředitelka školy Eva Fastová.