„Soukromý investor u nás staví nové domy, budeme chtít dělat chodníky, výsadbu zeleně a další věci, proto jsme zadali tuto studii, aby nám urbanista doporučil, kde by bylo co vhodné umístit. Zkrátka aby to mělo jednotný ráz,“ vysvětluje starosta Olešné Jaromír Nový s tím, že náklady na studii, které přesahují dvě stě tisíc korun, jsou čerpány z dotace.

Cílem studie je tedy zvýšení pobytové kvality veřejného prostranství, návrh obnovy veřejných prostor ve vymezeném území, včetně řešení pohybu chodců, cyklistů i parkování.

Součástí návrhu by měla být také celková obnova zeleně včetně návrhu řešení zálivky zelených ploch z retencí a vymezení prostorů pro komunální i separační odpad v celém území.

Výsledná studie, která má být dokončena nejpozději na konci června příštího roku společně s vyčíslením nákladů na stavební a krajinářské úpravy, poslouží jako podkladový materiál pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.