Nález pozůstatků pozdně gotických kamenných ostění na východní domovní fasádě přesvědčuje, že budova pochází nejspíš ze 16. století. Při opravě obvodového pláště budovy, spočívající ve výměně střešní krytiny s opravou krovu a opravě fasád, došlo k otlučení velké části ploch fasádních omítek až na obvodové zdivo.

Oprava odstartovala začátkem prázdnin, kdy školní děti opustily učebny družiny. Již při prohlídce zdiva bylo pro zkušeného pozorovatele patrné, že kamenné a smíšené zdivo z lomového pískovce v kombinaci s pálenými cihlami je hodně staré. „Místy byla čitelná řada předchozích stavebních etap s druhotně zazděnými okenními otvory. Dům se rovněž opakovaně prodlužoval severním směrem. Pro prohlídce západního a jižního obvodoví zdi jsme přistoupili k prohlídce východní strany ze dvora a nález nás opravdu velmi překvapil,“ neskrývala překvapení památkářka Eva Volfová.

V úrovni zvýšeného přízemí hned za vstupní bránou na školní dvůr se objevily v líci zdiva pozůstatky dvou pozdně gotických otvorů na svém původním místě. Při pohledu ze dvora šlo o vstupní kamenný portál vlevo, zachovaný jen částečně, a vpravo od něj kompletní pískovcové ostění obdélníkového okénka velikosti zhruba 70 x 60 cm.

Zachovaná fasádní úprava

„Můžeme jen litovat, že ostění se nezachovalo úplné, takže zbytek si lze jen domýšlet. Většinu zdiva s vchodovým otvorem porušilo vybourání dnešního okna třídy, provedené někdy v závěru 19. století,“ konstatovala Eva Volfová. Pískovcové ostění okénka se naštěstí zachovalo kompletní, s poměrně robustními opracovanými prvky obdélníkového otvoru výškového formátu s rovným nadpražím a okosením stojek i nadpraží, navíc opět s oblým výžlabkem pouze v horní části.

„Zvláště zajímavé bylo to, že povrch ostění obou otvorů měl zachovanou fasádní úpravu s přetažením jemným štukem a vápennými nátěry, světle okrovým, výrazně červeným a tmavě šedým,“ popsala památkářka. Nalezená kamenná ostění byla podrobně zdokumentována fotograficky i měřičsky a dnes už jsou opět schovaná pod novou, čistě vápennou fasádní omítkou a konzervovaná tak pro příští generace. Celá rekonstrukce Omáčkovny by měla skončit do konce září.