Přístup jednotlivých škol se liší již při organizaci prvního zářijového dne. Například v Křivoklátě při vítání prvňáčků smí doprovodit dítě pouze jeden zákonný zástupce a rouška je v tomto případě z bezpečnostních důvodů povinná. „Pokud dospělí budou chtít jít do školy, budou se setkávat s žáky ve vyhrazené místnosti, musí mít roušky a dále jsme dle pokynů vyhradili místnost pro případnou izolaci žáka s příznaky Covidu,“ popisuje některá opatření ředitelka křivoklátské školy Marcela Kasíková.

Ve škole bude panovat zvýšený dohled nad hygienou a děti se rovněž prakticky nebudou stěhovat a zůstanou ve svých třídách. „Pokud jsou na druhém stupni třídy rozděleny na skupiny, půjdou do volných tříd, máme totiž více místností, takže se budou moci vzdělávat odděleně. To platí hlavně u jazyků, aby se děti co nejméně míchaly,“ vysvětluje Kasíková. Také ve školní družině budou děti rozděleny do dvou skupin, v jedné budou prvňáci a část druháků, v druhé starší děti. Na oběd půjdou děti po celých třídách a nebudou si brát příbory samy, ale budou je mít již připravené, aby se zamezilo případnému šíření nákazy.

V ZŠ a MŠ Lužná se uskuteční vítání žáků nejspíš v tělocvičně a poté, co se děti přestěhují do tříd, bude je moci doprovodit jen jeden z rodičů s rouškou. Děti i na druhém stupni budou zůstávat především v kmenových učebnách, až na tělocvik či informatiku.

„Snažíme se eliminovat pohyb a mísení žáků. Pouze v družině to bude trochu problematičtější, protože tam děti úplně nemůžu na skupiny rozdělit. To lze provézt pouze odpoledne, v dopolední družině budou děti spojené za zvýšených hygienických opatření,“ přibližuje Jaroslava Pechová, ředitelka školy. Na obědy budou děti chodit postupně, přičemž vydávání obědů bude trvat o něco déle, než bývá standardem.

O tom, že žáci druhého stupně budou zůstávat ve svých učebnách uvažovali ještě před týdnem i v 2. základní škole Rakovník. „Nakonec jsme se rozhodli, že děti budou normálně střídat učebny, i odborné, aby netrpěla kvalita výuky, ale upravili jsme režim přestávek, abychom při přesunu oddělili děti z prvního a druhého stupně, takže ty mladší malinko pozdržíme v učebnách,“ nastiňuje ředitel školy Zdeněk Brabec.

Vítání prvňáčků se uskuteční standardně v učebnách, přičemž ředitel školy doporučuje jak nošení roušek, tak i omezený počet zákonných zástupců. „Bylo by dobré, kdyby dítě doprovodili pouze rodiče. Nechci nikomu nic zakazovat, je to slavnostní událost, ale třídy na Staré poště jsou hodně malé, tak aby tam nebyli všichni moc namačkaní. Věřím, že to rodiče pochopí,“ přeje si Brabec.

V Novém Strašecí plánovali první školní den provést tak, že by se děti sešly u školek a nakonec by všichni podnikli procházku do školy, avšak i z důvodu špatného počasí tuto možnost nakonec zavrhli. Vítání prvňáčků se tedy uskuteční standardně v kmenových třídách včetně zákonných zástupců, a to v omezeném počtu dvou. „Nechceme, aby byly třídy přeplněné a lidé na sebe namačkaní a doporučili jsme rovněž roušku,“ říká Petr Chochola.

Podle ředitele ZŠ a MŠ Nové Strašecí je opatření, aby se žáci učili pouze ve svých učebnách, zatím zbytečné. „Situace na Rakovnicku je zatím dobrá, navíc u nás by to složité organizačně. Jsme velkou školou, největší na okrese, máme 845 žáků a některé kolegyně by musely běhat po třídách i několik pater. Bez odborných učeben, jako je chemie či fyziky se podle mě učit nedá, navíc děti se při jazycích stejně mísí,“ vysvětluje Chochola.

Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku navštěvuje zhruba polovina studentů, tedy něco přes čtyři sta a podle ředitelky Zdeňky Voráčkové je zde nemožné, aby se studenti nestřídali v učebnách. „V takovéto budově nelze děti vůbec dělit, nemísení skupin zkrátka není reálné. Kromě standardních hygienických opatření žádná další nemáme,“ pronesla Voráčková.

Bez problémů přijali pokyny v řevničovské základní škole, kde budou žáci rozděleni do skupin na první a druhý stupeň. „Jsme malá škola, máme jen dvě stě dětí, školku zvlášť, takže se tu prakticky neprolínáme,“ potvrzuje ředitel Václav Řešátko.

Na trochu jiný režim se musí připravit i studenti středních škol. Ve školní jídelně Masarykovy obchodní akademie a Střední zemědělské školy v Rakovníku, která je společná ještě pro zaměstnance blízkého domova seniorů, byly vymezeny hodiny na stravování. Jak potvrdil jeden z učitelů rakovnické ekonomky Miroslav Koloc, ve škole panují zvýšená hygienická opatření a pro studenty je vymezena místnost v případě, že by vykazoval příznaky Covid.

V rakovnické zemědělce pak přistoupili k reorganizaci výuky. „Vzhledem k tomu, že hrozí návrat distanční výuky, zareagovali jsme a zintenzivněli jsme praktická cvičení oproti minulým letům,“ dodává ředitel Ivan Kup.