O finanční příspěvek města Rakovníka můžete žádat dle platných kritérií v následujících oblastech: kultura, zájmové spolky a sdružení, prevence sociálně patologických jevů, sport, životní prostředí, protidrogová prevence, sociální věci a zdravotnictví. Více informací získáte na internetových stránkách: www.mesto–rakovnik.cz/granty/