Část zastupitelů chce, aby o prodeji strategických a velkých pozemků nerozhodovala na počátku jen rada města a hlavně, aby se nabídka k prodeji zveřejnila pro možné zájemce až po projednání mezi více zastupiteli. Opozice proto podala návrh, aby záměr prodat pozemky s odhadem nad milion korun nejprve projednal strategický výbor, poté zastupitelstvo a až následně by se záměr vyvěsil na úřední desku. Do této doby bylo vyvěšení záměru prodeje pozemků v kompetenci rady města.

Konkrétní návrh přednesl Pavel Novák (Společně za NS a Pecínov). „Chceme, aby došlo k rychlému jednání ve výboru, který by posoudil, zda je prodej vhodný či nikoliv, a aby se projednaly další možnosti využití pozemku. Principem je o tom začít diskutovat, aby se o tom dozvěděla veřejnost a hledaly se různé možnosti,“ uvedl Novák. Opozice ovšem s Novákovým návrhem neuspěla.

Touhu po změně pravidel vyvolal záměr prodat čtyři parcely čítají celkem 6100 metrů čtverečních. Město si nechalo stanovit prodejní cenu, která činí 2527 korun za metr čtvereční. Celkově by tyto pozemky měly být prodány minimálně za 15 milionů, a právě tuto částku zadalo vedení města do kolonky příjmů nového rozpočtu města.

V důvodové zprávě na předchozích zasedáních navíc bylo deklarováno, že peníze z prodeje těchto pozemků částečně půjdou na nákup roztříštěných pozemků za STK, které by v budoucnu měly být využity pro nové umístění technických služeb. V tomto případě se jedná o 7326 metrů čtverečních a průměrná cena za jeden metr čtvereční činí necelých 700 korun, což znamená zhruba pět milionů korun.

Podle opozičního zastupitele Nováka by ale takto velký pozemek mohl být využit ke směně za strategický pozemek v centru, který by mohl posloužit třeba na stavbu školní budovy. „Strategický plán rozvoje počítá se stavbou školy či školky a pak bude město těžce shánět pozemek. Mohl by se na směněném pozemku postavit i bytový dům,“ uvažoval.

Proti prodeji pozemku se vyslovil i bývalý starosta města Pavel Vaic (ODS), který označil výši znaleckého posudku za směšnou.
Místostarosta Jan Bureš (Město pro rodinu) však argumentoval tím, že bylo zapotřebí stanovit kvalifikovaný odhad pro sestavení rozpočtu a zdůraznil, že znalecký posudek neznamená prodejní cenu.

Navíc prodej pozemku v Nádražní ulici byl stejně jako nákup pozemků za STK již dopředu deklarován. „V Nádražní ulici již existuje zástavba rodinných domů a je logické, aby plánovaná zástavba byla začleněna do již existující. Pozemky jsou zasíťované a nedovedu si představit, že by ležely léta bez využití a nepřipojily se ke kanalizaci. Na takovém prodeji nevidím vůbec nic špatného,“ řekl radní Jan Bureš.

Zatímco tedy návrh Pavla Nováka nebyl schválen, záměr prodat pozemky v Nádražní ulici nakonec zastupitelé schválili.