Plánovaná rekonstrukce zahrnuje vybudování dešťové kanalizace a opravu chodníků v severní části hřbitova zakončených schodištěm, které propojí Smuteční obřadní síň s přilehlým hřbitovem. Opravou chodníků dojde ke sjednocení povrchu a jejich zpevnění za pomoci zámkové dlažby a žulových kostek u páteřní cesty hřbitovem. Tím se stanou chodníky schůdnější také pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace.


Opravy navazují na ty z roku 2014, kdy došlo k vybudování dešťové kanalizace a celkové opravě chodníků ve spodní části hřbitova a bezprostředně nad kostelem Nejsvětější Trojice a zvonice.