Právě vybudování retenčních nádržích je podle starosty města Luďka Štíbra velice důležité. „Oblast pod viaduktem trpí přívalovými dešti pravidelně, kanály nestíhaly pobírat vodu a pak se zde tvořilo jezero, kde často uvízla auta. Tento systém by měl nebezpečí zatopení výrazně snížit. Osvědčil se již při prvním přívalovém dešti, a to ještě nebyl dokončený, takže už se těšíme na další větší přívalový déšť,“ pronesl starosta.

Systém funguje na střídání jam a hrází, na vrcholu hráze je vpust do kanalizace, voda zde má pomalu přetékat a když ji nepobere kanalizace, teče do dalšího rybníčku a vsakuje se do nádrží.

K regulaci srážkové vody by mělo přispět také posunutí křižovatky v Malinovského ulici. „Předtím voda tekla shora rovnou dolů. Nyní narazí na prostřední pás zeleně a rozlije se do strany,“ popsal Štíbr.

Na parkovacím pásu je použita vsakovací dlažba, která by rovněž část vody měla zadržet.

Město Rakovník obdrželo dotaci ve výši 4,6 milionu korun v rámci Programu Podpora rozvoje regionů. Náklady přesáhly 16 milionů korun.

V současné době se na Zátiší rekonstruuje ještě část Hornického sídliště pod mateřinkou Průběžná. Zde je termín dokončení do poloviny letošního prosince. „Měla by zde přibýt i parkovací místa, protože sídliště se dlouhodobě potýkají s jejich nedostatkem,“ připomněla mluvčí radnice Kateřina Hradilová.