Oprava a rekonstrukce Domu Osvěty v Rakovníku se prodraží, informovala o tom rakovnická radnice. Na vině je zřejmě tříleté období, kdy do objektu zatékalo a také se nevytápěl. Vůbec nejhůře je na tom střecha spolu s krovy. Poškozena je také stropní konstrukce.

Oproti zpracovanému projektu tak bude muset dojít k větším zásahům do střešních a stropních konstrukcí včetně omítek. Výraznější je také poškození svislých omítek. Ve větším rozsahu je také poškozen železobetonový průvlak nad vstupem. Kvůli zatékání a následnému zvýšení vlhkosti v objektu jsou více porušeny i skladby podlah.

Zvýšená vlhkost je také ve sklepním prostoru a zapříčiňuje vlhnutí a průsak do spodních stěn domu. „Skutečnost, že bude třeba provést řadu opatření nad rámec původní zadávací dokumentace, avizoval projektant stavby již při zpracování prováděcí dokumentace. O všech výše zmíněných skutečnostech byl proveden zápis při prvním kontrolním dnu,“ informoval tiskový mluvčí radnice Jan Polák.

Tiskový mluvčí radnice Jan Polák k tématu rekonstrukce Domu Osvěty v Rakovníku dále doplnil: „I na tuto problematiku pamatuje zákon o veřejných zakázkách. V tomto ohledu je nutné vyzvat zhotovitele k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Zhotovitel následně předloží na výše popsané změny svou cenovou nabídku, o níž bude dále jednáno.“ Na posledním zasedání zastupitelů byl výsledek jednání bez uveřejnění schválen.

Vedoucí odboru výstavby a investic Městského úřadu Rakovník Michaela Vachtlová řekla: „K jednání bez uveřejnění došlo na základě odkrytí konstrukce. Některé nosné části musejí být úplně nahrazeny.“ „Rozsah těchto prací by neměl mít vliv na termín dokončení stavby,“ dodal Polák.