Místní si tak konečně mohou oddechnout, neboť byl současně s novou hrází odstraněn také závažný problém, a to hrozící sesuv silnice.

Zastupitelé obce Štefan Barilla a Josef John pro Deník popsali: „Opravy začaly v lednu letošního roku. Jejich důvodem bylo, že hrozilo zboření hráze, která se nachází podél silnice, a tím pádem by vozovka ujela do rybníka. Ten stav byl už hodně nebezpečný zejména pro nákladní auta nebo autobusy. Dá se říci, že byl havarijní." Na finančně náročný projekt by malá víska Krakovec jen těžko hledala peníze ze svého rozpočtu. Naštěstí obdržela neinvestiční dotaci z fondu životního prostředí a zemědělství od Středočeského kraje ve výši 489 tisíc 494 korun. „Bylo to v rámci tématického zadání zkvalitnění životního prostředí, oblast podpory revitalizace malých toků a rybníků," vysvětlil starosta obce Jiří Sobek. Desetiprocentní peněžní spoluúčast zvládl Krakovec zaplatit ze svého rozpočtu.

Práce byly uskutečněny klasickým způsobem: vypuštění rybníka, odbahnění, zapuštění železobetonových pilířů, ošalování dvou stran a zabetonování.
„Na přání občanů, zejména pak paní Dagmar Johnové, se z bahna vytahovaly hlízy leknínů. Byla by škoda, aby při zásahu zahynuly, takže se jich část zachránila a zase se vrací zpět do rybníka," upozornil Jiří Sobek na zajímavost. Do okolí krajiny rybníka místní plánují navrátit i další rostliny. „Tak, aby přikryly betonovou plochu a byly v souladu s keři, které jsou všude kolem," zdůraznil starosta.

Dodejme, že rybník plní v obci několik funkcí: okrasnou, krajinotvornou, ale i praktickou. Štefan Barilla dovysvětlil: „Požární nádrž sice máme, ale rybníček nám může sloužit jako náhradní zdroj vody při případném vyčerpání nádrže. Je to pro nás rezerva."