„Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná nabídka, rada rozhodla opětovně zahájit veřejnou zakázku malého rozsahu. Konec lhůty pro podání nabídek je 12. února v deset hodin,“ upřesnil informace mluvčí radnice Jiří Cafourek.

Už po nástupu nového vedení na radnici sdělil nově zvolený starosta města Luděk Štíbr (ODS), že koalice má v plánu tuto investiční akci realizovat v roce 2019, jelikož ostatní větší investiční akce nepřicházejí kvůli financování rekonstrukce areálu plaveckého bazénu a také rekonstrukce Tyršova koupaliště v úvahu. „Na nic většího nám nezbývají peníze,“ řekl tehdy starosta Luděk Štíbr.

Modernizaci hlediště si letní kino jistě zaslouží. „Ta prkna jsou snad původní,“ žertoval nad stavem laviček, která jsou ve špatném stavu, starosta.

Aktuálně není zatím jisté, zda by oprava hlediště začala před startem sezony, nebo naopak až po jejím konci. Vše bude záležet na výsledku veřejné zakázky.