Původně rakovnická radnice počítala s výdaji kolem 8,8 milionu korun bez DPH. Nakonec stavební úpravy vyjdou město o více než dva miliony korun levněji. „Rozhodla o tom rada města po vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku Stavební úpravy vstupního parteru – Městský plavecký bazén Rakovník, se společností Froněk podepsala smlouvu o dílo,“ informoval Jiří Cafourek, mluvčí radnice.

Před vstupem do budovy budoucího aquaparku v Rakovníku by mělo dojít k změnám, a to zejména ve vybudování parkovacích míst, přístupových cest do objektu a vůbec k celkové rekonstrukci zdejšího prostranství. „Předpoklad pro možné zahájení prací je červenec až září, předpokládané dokončení prací je do konce roku,“ upřesnil informace mluvčí rakovnické radnice. Nejpozději do poloviny listopadu by pak měl být zrekonstruován bazén, otevřen by měl být v lednu 2020.