Vladimír Melč také upozornil, že v dohlednu už také mají konec splátky úvěru, který obec měla na střechu místní základní školy. „Nebudeme se moci z toho ale radovat dlouho, neboť máme ještě další objekty ve správě obce, a to přilehlou budovu tělocvičny. Dnes už vidíme, že zateplení a rekonstrukce střechy budou zde také nezbytně nutné," zdůraznil starosta Vladimír Melč s tím, že je to především budova mateřské školy, která je prioritou číslo jedna. „Vzhledem 
k tomu, že finanční možnosti obce jsou omezené daným rozpočtem, tak jsme do něho dali pouze výkresovou projektovou přípravu rekonstrukce mateřské školy," upozornil Melč.
K plánované opravě roztocké mateřinky starosta Vladimír Melč doplnil: „Chtěli bychom, aby oprava byla udělána stejně kvalitně a pěkně jako ve škole. Místo rovné střechy by zde měla být v budoucnu střecha sedlová. Zapracovat na kompletním zateplení budovy, vyměnit dveře i okna. Dětem by se zde pak mohlo více líbit a jejich rodiče by mohli být s novým vzhledem mateřské školy spokojenější."

Se zafinancováním této akce to bude zřejmě problematičtější. „S iluzorní nadějí vzhlížím k tomu, že se ministr životního prostředí nechal slyšet, že by se na srpen letošního roku pokusil o vyhlášení druhé vlny akce zvané Zelená úsporám, kam budou spadat jak soukromé objekty, tak veřejně prospěšné budovy, kam by naše školka určitě patřila. V letošním roce bychom se chtěli zaměřit na projektovou přípravu. Kdyby náhodou došlo k vyhlášení příjmu žádostí o dotace , abychom byli dobře připraveni a měli šanci uspět," dodal ještě k tomuto tématu starosta Roztok Vladimír Melč.