„Rekonstrukcí sídliště navážeme na postupné zlepšování komfortu bydlení našich občanů. Po vnitrobloku Čs. legií a sídlišti Klicperova je nyní na řadě sídliště Bendovka, které takto rozsáhlou rekonstrukci opravdu potřebuje," řekl starosta města Rakovník Zdeněk Nejdl.

Smlouva se zhotovitelem bude podepsána v nejbližší době a samotná rekonstrukce se pravděpodobně zahájí v druhé polovině října. Sídliště jsou rekonstruována díky úspěšnosti města jako žadatele o dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj. Stejně jako v předchozích dvou případech rekonstrukcí sídlišť, dostalo město Rakovník dotaci na revitalizaci Bendovky v maximální možné výši, tedy čtyři miliony korun. Celkové náklady činí 8,8 milionu korun.

„Ukazuje se, že projekty zpracované oddělením rozvoje města a investic jsou kvalitně připraveny. I díky tomu jsme úspěšní při žádostech o dotace z různých programů," dodal starosta Nejdl.

Město i nadále pokračuje v přípravách na rekonstrukci dalších sídlišť, v současné době se připravuje projekt na revitalizaci sídliště Zátiší.

„Občané mohou dokonce připomínkovat různé varianty řešení, které naleznou na internetových stránkách města," doplnila informace Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.