„Rekonstrukce vnitrobloku by měla být pravděpodobně zahájena v srpnu," informovala Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice. Ta zároveň dodala, že předběžný termín dokončení rekonstrukce je konec června příštího roku. Vysvětlení, proč se radní rozhodli opravit vnitroblok v letošním roce, je jednoduché uspěli s žádostí o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Její výše je stanovena na maximálně čtyři miliony korun.

„Jsem rád, že vynaložené úsilí na zpracování projektu a jeho úpravy po konzultacích s občany, kteří v místě žijí, bylo ze strany hodnotící komise oceněno a městu byla dotace přidělena," řekl Zdeněk Nejdl, starosta města Rakovník. Dotace však nepokryje celkové náklady modernizace vnitrobloku, které projektant odhadl na šestnáct a půl milionu korun.

„V letošním roce se bude dofinancovávat částka cca 3 mil. Kč, zbývající částka bude zahrnuta do rozpočtu pro rok 2014," vysvětlila Alida Štulajterová. V současné době je vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Právě na jeho základě vzejde konečná cena.

Na co nového se mohou místní usedlíci těšit? Na ploše zhruba 1,72 hektarů vznikne nové multifunkční hřiště, dojde také k úpravám stávajících parkovacích míst, navíc v lokalitě vznikne nové parkoviště vedle Mateřské školy Klicperova. „Dále se upraví chodníky a v místě budou vybudovány různé hrací prvky pro děti. Samozřejmostí je také revitalizace veřejné zeleně," doplnila Alida Štulajterová. Současné vyšlapané cestičky chce ve větší míře rakovnická radnice respektovat a zahrnout je do projektu. Jakékoliv změny či požadavky vedení radnice nechá zapracovat do projektu, aby výsledná podoba co nejvíce odpovídala přání místních obyvatel.

Oprava vnitrobloku sídliště Dukelských hrdinů Klicperova se, bohužel, netýká dopravního hřiště. V projektu je pouze počítáno s plochou pro vybudování jeho zázemí. „V rámci dotačního titulu je požadavek, že v rámci regenerace nelze vybudovat jeho zázemí. Na to bychom museli žádat z jiného dotačního titulu," uvedl Zdeněk Nejdl.

„Domy ve vybraném sídlišti jsou o deset let a více starší než domy v sídlišti Bendovka, kam se investují peníze průběžně, například v roce 2005 zde byl vytvořen lesopark Jamka, nyní se opravuje schodiště. Do sídliště Dukelských hrdinů Klicperova se však neinvestovalo od jeho vzniku," vysvětlila Alida Štulajterová, proč radnice nevybrala sídliště Bendovka.