Přeplněná parkoviště u panelových domů, ale i u místní mateřské školy, naštvaní řidiči, auta parkující všude tam, kde to je jen možné, téměř žádné dětské prvky.

Takový je nynější pohled do Klicperovy ulice, ale během jedenácti měsíců by se vše mělo radikálně změnit, kromě dopravního hřiště. V projektu je pouze počítáno s plochou pro vybudování jeho zázemí.

„V rámci dotačního titulu je požadavek, že v rámci regenerace nelze vybudovat jeho zázemí. Na to bychom museli žádat z jiného dotačního titulu," uvedl již dříve pro Rakovnický deník Zdeněk Nejdl, starosta Rakovníka.

„V letošním roce budeme především čerpat dotaci od ministerstva pro místní rozvoj, která činí čtyři miliony korun," nastínil financování rekonstrukce Zdeněk Nejdl. Zbývají částka pak bude zahrnuta do rozpočtu města Rakovník pro příští rok.

Radnice už také vybrala firmu, která kompletní opravu vnitrobloku provede a zná také konečnou cenu.

„Radní města rozhodli na základě vyhodnocení nabídek uzavřít smlouvu o dílo s plzeňskou firmou za celkovou cenu bezmála 11,6 milionu korun. Do zadávacího řízení se přihlásily tři společnosti, kritériem pro hodnocení byla nejnižší nabídková cena," upřesnila informace Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

Oprava sídliště by měla skončit nejpozději do konce června příštího roku. Toto datum je také jednou z podmínek přidělení dotace.

Na co nového se mohou místní usedlíci těšit? Na ploše zhruba 1,72 hektaru vznikne nové multifunkční hřiště, dojde také k úpravám stávajících parkovacích míst, navíc v lokalitě vznikne nové parkoviště vedle Mateřské školy Klicperova.

„Dále se upraví chodníky a v místě budou vybudovány různé hrací prvky pro děti. Samozřejmostí je také revitalizace veřejné zeleně," doplnila Alida Štulajterová.

Současné vyšlapané cestičky chce ve větší míře rakovnická radnice respektovat a zahrnout je do projektu. Jakékoliv změny či požadavky vedení radnice nechá zapracovat do projektu, aby výsledná podoba co nejvíce odpovídala přání místních obyvatel.

„Také zde vznikne víceúčelové hřiště," podotkl na poslední tiskové konferenci Zdeněk Nejdl.

„Domy ve vybraném sídlišti jsou o deset let a více starší než domy v sídlišti Bendovka, kam se investují peníze průběžně, například v roce 2005 zde byl vytvořen lesopark Jamka, nyní se opravuje schodiště. Do sídliště Dukelských hrdinů / Klicperova se však neinvestovalo od jeho vzniku," vysvětlila Alida Štulajterová, proč radnice nevybrala sídliště Bendovka.