Práce budou provedeny v září a říjnu.

Starosta Jesenice Jan Polák uvedl: "Při opravě chodníku budou demontovány stávající betonové panely. Ty se zčásti použijí na sběrném místě jako podklad pod plechovými sklady a stavebními buňkami.

Zbývající část uskladníme na pozemku města a využijeme později." Nový chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby na štěrkovém podsypu. Chodník by měl být oproti stávajícímu stavu rozšířen a napojen na mostek před odtokem z rybníka. Dle poláka je rovněž počítáno s úpravou „spojky" k přechodu pro chodce ke Krajánku, která bude provedena kolmo k silnici.

„Rádi bychom rovněž upravili napojení chodníku na přechod k autokempinku. Podél současného chodníku pomalu dosluhuje i veřejné osvětlení," upozornil Polák.

Nynější čtyři lampy tak nahradí osm nových sloupů veřejného osvětlení, které nasvítí jak nový chodník, tak i částečně silniční těleso včetně ploch u přechodů pro chodce. „V rámci přípravy projektu jsme požádali odborníka o zhodnocení stavu stromů a křovin mezi chodníkem a komunikací. Chtěli jsme je zachránit. Několik je jich ale již uschlých a další prosychají nebo dochází k jejich zplanění. V souladu s odborným doporučením rozhodla rada města o pokácení všech patnácti kusů stromů. Nahradit by je mělo do konce října 15 ks nových třešní typu sakura," dodal starosta.