Pouze část rozvodů, a to od kotelny Topinkova po předávací stanici K1, byla rekonstruována v roce 2004 a ve třetí předávací stanici je nový zásobník na teplou a užitkovou vodu.

Proto zástupci Technických služeb Nové Strašecí, které kotelny ve městě provozují, oslovili čtyři projekční kanceláře kvůli cenové nabídce projektové dokumentace. Nejnižší cena byla devadesát osm tisíc i s DPH od pražské firmy.

Projektová dokumentace zahrnuje rekonstrukci rozvodů a instalaci objektových předávacích stanic do jednotlivých bytových domů. Nahradily by se tak tři stávající předávací stanice.

Rekonstrukce by se dala rozdělit do tří etap, ve kterých by se instalovaly objektové předávací stanice. Čtvrtá etapa by zahrnovala rekonstrukci rozvodů.

Po vypracování projektové dokumentace a určení vhodného způsobu financování se zahájí celá rekonstrukce. A to buď po etapách, nebo najednou.

„Pokud by se práce dělaly po částech, přizpůsobily by se etapy příjmům z nájemného, které plynou městu jako vlastníkovi infrastruktury," uvedl starosta Karel Filip.