Obě ulice dostanou nový povrch. K tomu se ještě opraví kanalizace a dovybudují kanalizační vpusti. „Tyto dvě ulice bohužel ještě kanalizační vpusti nemají, takže voda v nich po deštích stále zůstává a teče lidem do dvorů. Po opravě by se měla situace zlepšit," vysvětloval starosta města Jan Polák.

Společně s pracemi v ulicích se ještě udělají kanalizační přípojky pro dva domy, které dosud na kanalizaci připojeny nejsou. Samotné přípojky si zaplatí obyvatelé domů. Město pouze natáhne část kanalizace, aby se na ni mohli připojit.

Po práci na silnici a kanalizaci bude následovat veřejné osvětlení. Stávající lampy se kompletně vymění za nové, ostatní se doplní. Od ulice Svobodova po ulici Oráčovskou se položí nový chodník. Tudy chodí maminky s dětmi do školky, a přitom je to jedno z nejužších míst. „Se začátkem stavby počítáme na jaře příštího roku. Druhého prosince bychom měli otevírat obálky s nabídkami," řekl Jan Polák.

Peníze na opravu ulic půjdou částečně z rozpočtu města, zbytek z dotace Regionálního operačního programu střední Čechy.

Celkový rozpočet na veškeré práce je zhruba deset milionů korun. Město uhradí asi dva miliony korun. Celková částka se ještě může změnit podle výsledku soutěže na zhotovitele stavby.