Kdy bude nový povrch hotový, na to se zeptal na posledním zastupitelstvu města Jiří Balada. Ve hře ale nebyla jen oprava silnice, ale také vybudování několika parkovacích míst před domy obyvatel na úkor zeleně. Oprava silnice proto byla naplánována jako celkové řešení Žižkova náměstí. Obyvatelé s navrženým řešením však nesouhlasili.

„Byla vypracována studie. Z jednání s občany vyplynulo, že mezi nimi není shoda, proto jsme přistoupili jen k rekonstrukci chodníku," uvedl tajemník městského úřadu Jiří Tláskal. Studii posuzovala komise, která neměla jednotný názor. Šlo o to, jestli v lokalitě udělat parkoviště, nebo tam nechat zeleň. „Silnici bychom opravili, až se obyvatelé shodnou, co tam chtějí mít," přidal se starosta Karel Filip.

„Občané prostě nechtějí zřídit parkoviště na úkor zeleně," zkonstatoval Jiří Balada. Situace je proto složitá, přitom komunikace na Žižkově náměstí by na parkování byla příhodná. Vysvětlil to Jan Bechyně, člen tehdejší komise. „Při projednání nebyla nejednotnost v komisi. Navrhli jsme několik variant řešení. Všechny varianty ale občané odmítli. Nikdo totiž nechce parkoviště před svým domem. Všichni víme, že na Žižkově náměstí je s parkováním neúnosná situace. Je to věčný boj," uvedl Jan Bechyně.

Oprava povrchu silnice na Žižkově náměstí byla zahrnuta do investičních akcí. Předpokládané náklady jsou 1 milion až 1 milion dvě stě tisíc korun. Vzhledem k vysokým nákladům a přednějším investicím, konkrétní datum opravy zatím není známý. Jiří Balada také navrhl, aby se oprava silnice zahrnula do aktualizovaného strategického plánu: „Kanalizace se pokládala ne jen na Žižkově náměstí, ale i jinde. Byla to investiční akce města, která byla, předpokládám zkolaudovaná s nějakými nedodělky. Komunikace nebyly uvedeny do původního stavu, takže si myslím, že by se nedodělky měly odstranit. Takže při vědomí toho, co vám tu říkám už sedmnáct let, byste mohli tento nedodělek zařadit do strategického plánu." Podle starosty Karla Filipa oprava Žižkova náměstí ve strategickém plánu zahrnuta je s částkou osm set tisíc korun. Plán je z roku 2008.