Jak již bylo zmíněno, kostel sv. Bartoloměje bude rekonstruován i v následujícím roce. Podle poskytnutých informací rakovnické radnice zde budou i nadále probíhat práce na zabezpečení pilířů. Dalším objektem zařazeným do programu je Dům Osvěty.

„Do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl zařazen i Dům Osvěty. Rekonstrukce budou probíhat na jeho historické části, kde by se mělo pokračovat v opravě fasády, výměně dveří a také vrat,“ upřesnil informace tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák. Práce budou pokračovat i na budově zvané Česká chalupa, kde se bude pokračovat ve výměně střešní krytiny. Posledním objektem, který rada města zařadila do programu regenerace, jsou historické městské hradby.

„Zde by mělo dojít k vyspárování a lokálnímu přezdění uvolněného zdiva a pokrytí koruny zdi keramickými taškami,“ upřesnil tiskový mluvčí radnice. Rakovnická radnice mimo jiné dále sdělila, že celková výše finančních prostředků směřujících do oprav památkově chráněných objektů v rámci Městské památkové zóny Rakovník může dle předložených žádostí dosáhnout bezmála dvou a půl milionu korun. Ministerstvo kultury se pak bude podílet přibližně částkou jednoho a půl milionu korun, Město Rakovník částkou bezmála tři čtvrtě milionu korun, na církev a majitele pak zbyde částka okolo tří set tisíc.

„Částka se může na první pohled zdát vysoká, ale po zkušenostech z minulých let je vždy redukována a podíl státu se nakonec pohybuje okolo 400 000 Kč. Tomu pak odpovídají podíly města a ostatních vlastníků,“ upřesnil na závěr mluvčí radnice Jan Polák.