„Bylo dokončeno oplechování vstupu na věž, uděláno vnitřní bednění výstupu. Dále zde byl kvůli nalezeným sgrafitům udělán restaurátorský průzkum v místnostech druhého podlaží. Restaurátorsky byla dále opravena sgrafita v prvním podlaží a zde také bylo zcela uděláno nové sociální zařízení u čekárny lékařů,“ uvedl starosta Slabec Filip Celba. Další rekonstrukcí interiéru byla výmalba vstupu do Slabecké zámku.

Zámecký park

Opravy nepokračovaly jen v interiéru zámku, ale také v jeho přilehlém parku. 18. ledna 2007 jej zasáhla vichřice. Vzhledem k tomu musely být vykonány preventivní, ale také bezpečnostní a zdravotní prohlídky stromů a keřů v parku a následné jejich ošetření. Některé stromy bylo potřeba porazit a také musely být odstraněny takzvané nálety. V parku se provádělo regenerační sečení travních porostů. „Na tuto údržbu jsme dostali dotaci od POV Středočeského kraje ve výši 121 tisíc korun,“ dodal starosta.