Komunikace
Jeho návrh se v obecné rovině setkal mezi zastupiteli napříč politickým spektrem se souhlasem. „Shodneme se, že oprava ulic a chodníků je pro město prioritní. Někdy po nich jezdit nebo chodit, je skoro o zdraví,“ souhlasil opoziční zastupitel Marcel Chládek. Kvasničkův návrh ovšem skrýval technické problémy – především finanční. „Je třeba mít přehled, kde je situace nejhorší. Ovšem časový harmonogram oprav je hlavně o penězích. A nyní lze jen těžko říci, kdy tedy na konkrétní akci dojde,“ připomněl radní Eduard Filip ze sdružení Volba pro Rakovník.

Starosta Zdeněk Nejdl ale jednu možnou cestu vidí. „Dokážu si představit, že oslovíme firmu, která zjistí stav komunikací a navrhne harmonogram jejich oprav. Financování pak lze s touto firmou řešit tzv. dodavatelským úvěrem,“ vysvětloval starosta s tím, že podrobnější materiály úřad pro zastupitele připraví.

Nakonec zastupitelé schválili původní Kvasničkův návrh – tedy vytvořit seznam s popisem stavu komunikací a zároveň připravit plán oprav.
I přestože tento seznam s harmonogramem není ještě zcela zkompletován, dvě ulice se nového povrchu ještě do konce tohoto měsíce dočkají.
Jedná se o část Wintrovy ulici v úseku od ulice Františka Diepolta (u kapličky) kolem domu s pečovatelskou službou až k faře Československé církve husitské – včetně chodníků. Vše vyjde na 574 tisíc korun a akci provede firma Froněk. Zbytek Wintrovky si bude muset ještě počkat.
„Nejdříve se bude třeba domluvit se síťaři,“ okomentoval to místostarosta Luděk Štíbr.

Další z ulic, která se dočká nového asfaltu od Froňka, bude Nábřeží TGM v části od mostu přes Rakovnický potok k vyústění Bořivojovy ulice. Tato část nábřeží byla v posledních měsících rozkopána kvůli novému plynovému potrubí. Plynaři mají ze smlouvy povinnost opravit rozkopanou polovinu ulice. Druhou část město uhradí ze svého. Rekonstruovat se budou i dva vjezdy do zdejších dvorů. Tato akce vyjde městskou kasu na 248 tisíc korun.