Ondřej Novák (1982, Rakovník), Marie Blechová (1931, Bělbožice), Libuše Landová (1926, Řevničov), Miloslav Kahoun (1957, Rakovník), Jana Trynerová (1937, Lašovice), Josef Opat (1967, Rakovník), Antonín Zukriegl (1942, Řevničov), Anna Šlaichová (1955, Praha), Marcela Dobdová (1965, Oráčov), Jaroslav Mourek (1955, Městečko) a Jarmila Titlbachová (1931, Šanov)

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.