Boženka Liprtová (1951, Lubná), Marie Budinská (1943, Rakovník), František Pelikán (1938, Hostokryje), Milan Kadlík (1949, Týřovice), Alois Vršecký (1934, Jesenice), Irena Megerlová (1936, Skřivaň), Eva Králíčková (1949, Rakovník), Antonín Ubl (1937, Rakovník).

Odpočívejte v pokoji!