Rekonstrukce ubytovny se uskutečnila v letech 2020 až 2021. Část opravy si svépomocí provedli sami odsouzení. „Zajímavostí je nový druh osvětlení, který byl při rekonstrukci použit. Jedná se o svítidla LED v provedení antivandal využívající bezpečné malé napětí. Zdroj svítidel je umístěn v rozvaděči a spínání možné provést jednak obyčejnými tlačítky, ale také přes programovou řídící jednotku. Ovládání osvětlení je tak možné z konzole – tabletu PC u dozorčí služby. Každé ze svítidel je připojeno samostatně a má samostatně stmívaný předřadník pro denní a noční režim,“ upřesnila mluvčí věznice Lenka Pašková.

V antivandal nerezové úpravě jsou v nově zrekonstruovaných oddílech provedeny i koupelny a sociální zařízení ubytoven.

V roce 2020 dále prošlo rozsáhlou rekonstrukcí osvětlení na všech ubytovnách pro odsouzené a v období od roku 2021 do roku 2023 se v rámci plánovaných oprav vyměňovaly původní světelné zdroje za úsporné osvětlení v kancelářích, ubytovnách a především venkovní osvětlení se záměrem úspory nákladů.

Odborní pracovníci věznice se nyní zabývají dalším velmi úsporným projektem. Jedná se o investici do Kalolisu – čistírny odpadních vod. Kalolis, nebo filtrační či odvodňovací lis, je obecný název zařízení k tlakové filtraci kapalin. Využívá se zejména při zpracování odpadní vody, tzv. kalu, což je znečištěná odpadní voda. V té jsou obsaženy jednotky procent pevných látek – špíny, odpadů z domácností i průmyslových provozů. Poté, co kal projde procesem odvodnění, změní se jeho konzistence z tekutiny na soudržnou pevnou hmotu a zabírá tak výrazně méně objemu, než kal v tekuté formě. Je poté jednodušší jeho další zpracování, přeprava i likvidace.

I dalším neméně významným projektem se týká vody, avšak tentokrát té pitné. Jsou jím vrty pro zajištění pitné vody nejen pro věznici, ale také pro přilehlé obce, jako Oráčov či Čížkov. „V tuto chvíli se připravuje výběrové řízení pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele díla. Průzkumné vrty jsou hotové a na řadu přichází stěžejní část projektu, a to osazení vrtů čerpadly a vybudování nových přivaděčů do úpravny vody. Předpokládané dokončení tohoto investičního záměru je první polovina roku 2025,“ informovala Pašková.

V běhu je také projekt lehké montované haly umístěné ve výrobní zóně, která bude využita jako mezisklad pro výrobní zónu. A v neposlední řadě se konstantně pracuje na vylepšování střežení věznice.

„Dalo by se shrnout, že záměrem každé investiční akce, rekonstrukce nebo plánované opravy ve Věznici Oráčov je úspora nákladů či zefektivnění jednotlivých procesů,“ uzavřela mluvčí.