Na výdaje v rámci grantového programu je alokováno 1,6 milionu korun, finanční příspěvek na projekt POSEZ, který se zabývá ošetřovatelskou péčí, sociálními dávkami, příspěvky na péči či volnočasovými aktivitami, činí 100 tisíc korun. Stejná částka je vyčleněna na individuální žádosti o příspěvek.

Grantový systém je tradičně rozdělen na podzimní a jarní kolo, přičemž větší část (1,1 milionu) je určena pro jarní kolo. Půl milionu pro podzimní kolo.

Z koncertu zpěvačky Petry Janů v Novostrašeckém kulturním centru.
Foto: Petra Janů potěšila novostrašecké publikum. Zazpívala v kulturním centru

„Příspěvky jsme navýšili, neboť se spolky a organizace musí popasovat s vyššími náklady. Šlo jen o to, o kolik a nakonec jsme dospěli k tomu, navýšit je o půl milionu. Především v jarním kole jsou požadavky vyšší, než je alokovaná částka. Některé spolky nejsou schopny na jaře říci, jak budou fungovat na podzim, proto je možné žádat o příspěvky ještě v druhém kole,“ vysvětlil místostarosta Nového Strašecí Jan Bureš s tím, že jen na jaře se sejde kolem šedesáti žádostí.

Příspěvky na provoz

Příspěvky jdou na provoz jednotlivých organizací. Konkrétně na mládež do 23 let v oblasti kultury, sportu, školství, vzdělávání a volnočasových aktivitách, dále na akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města, sociální a zdravotní oblast, pomoc, aktivizace a zájmovou činnost seniorů a osob se zdravotním postižením.

Příspěvky mohou jít také na vydání publikací s tématikou související s Novým Strašecím či na účast v soutěžích pro mládež ve sportu i kultuře.

Mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem se připravuje stavba dálnice. Jesenická křižovatka se promění.
Stavba dalšího úseku D6 směrem k Lubenci se blíží. Stejně tak obchvat Plas

Jak upozornil novostrašecký starosta Karel Filip, každý spolek či oddíl má různý systém organizace a zajištění chodu. „Některým oddílům, které jsou v městských budovách, platí energie město, ale třeba hokejbalisté si platí náklady sami z příspěvků. Baráčníci, včelaři a další spolky by se měli do požadované částky vejít, uvidíme, jak na tom budou jiné organizace. Například v hale BIOS jsou zdejší oddíly percentuálně zvýhodněny, když mají dobré výkony, děti do sedmnácti let zde mají cvičení zdarma. Skutečnosti jsou tedy různé,“ popsal Filip.

Termín odevzdání žádostí o přidělení grantového příspěvku města pro první kolo je stanoven od 16. ledna do 28. února do 16 hodin. Termín odevzdání žádostí o přidělení grantového příspěvku města pro druhé kolo pouze pro sportovní oddíly je od 1. srpna do 4. září do 17 hodin.