Skryjská starostka Jarmila Pajerová musí před soudem už několik měsíců složitě dokazovat, že obci patří bývalá školní budova i přilehlé pozemky.
Historie
Jak již bylo mnohokrát řečeno: Skryjská škola má dnes v katastru nemovitostí zapsané hned tři vlastníky: Obec Skryje, Magistrát hlavního města Prahy a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ve věci se vedou nezávisle dva soudní spory.
Stěžejní problém je v dohledání starších dokumentů. Celá řada se jich totiž bohužel skartovala. Magistrát, stát i obec mají ale své vlastnictví podložené každý jiným zákonem,“ dovysvětlil Jan Tryzna, jak vznikly jednotlivé nároky.
Během předchozího jednání vyzvala soudkyně Marie Faltýnová obec i stát, aby doložily svá tvrzení, že měly právo k hospodaření na zmíněném majetku, a také to, zda tak skutečně činili.


Svědci
Soud v pondělí odpoledne vyslechl mimo jiné tři svědky: bývalého člena obecního zastupitelstva a místostarostu Petra Hoška, bývalou členku rady Evu Zímovou a rodáka a pamětníka Vladimíra Staňka. Svědek se omluvil z důvodu nemoci.
Faktem zůstává a z výslechu svědků to ostatně i vyplynulo, že od některých událostí už uplynuly i desítky let a že lidská paměť je děravá. Přesto Petr Hošek před soudem například potvrdil, že areál školy nebyl po roce 1989 rok i více školami v přírodě využíván a že se v té době o areál starala obec.
Eva Zímová si vzpomněla, že se zde v roce 1990 místní svaz žen postaral mimo jiné o výsadbu rododendronů.
V osmdesátých letech v době kdy zde zrušena výuka pro nedostatek školáků měli představitelé obce velké starosti s tím jak objekt nadále vhodně využít. Když pak byl nabídnut pro rekreaci dětí ze Severních Čech byli občané moc spokojeni i z toho důvodu, že zde jejich část našla práci,“ zavzpomínal před soudem Vladimír Staněk.
Poté následovala četba listinných důkazů.


Obtížná kauza
Soudkyně Marie Faltýnová v závěru jednání uvedla, že se jedná o obtížnou kauzu vzhledem k absenci právních předpisů z dob minulých a odročila další jednání na 8. června, jednu hodinu odpolední.
Starostka Jarmila Pajerová a právní zástupce obce Jan Tryzna odcházeli od soudu se smíšenými pocity.
Základní problém, ve kterém se snažíme zorientovat je v právní úpravě, která už je dosti dávno mrtvá a špatně se nyní zjišťuje stav věcí, tak jak platily ve své době. Bylo to ostatně jasné i z jednání, kdy paní soudkyně dávala najevo, že je ještě mnoho otázek, které je třeba maximálně poctivě dořešit. To je ale naopak pozitivní,“ uvedl Jan Tryzna.


Svědek a pamětník Vladimír Staněk ještě uvedl pro Rakovnický deník: “Abych byl upřímný, tak mne tento spor uráží. Pamětníkům, a to nejen skryjským rodákům, leží další osud školy velice na srdci. Nepřál bych si, aby se moji rodiče a prarodiče, kteří se také podíleli na existenci školy ve Skryjích, tohoto dožili. Pevně věřím a doufám, že nakonec vše dobře dopadne a obec získá budovu zpět, aby mohla sloužit tomu čemu sloužit má.“
A Jarmila Pajerová znovu zdůraznila: „ Jsou to problematické záležitosti, ale já věřím ve spravedlnost soudu.“