Oslavy obce byly zahájeny ve 14 hodin pochodem. Toho se zúčastnily desítky lidí. Slavnostní průvod šel od parkoviště u kostela až k pomníku obětem světových válek a k pomníku J. Barranda.

V 18 hodin bude sloužena v kostele slavnostní mše svatá. V 18.30 hodin proběhne vernisáž výstavy starých fotografií, pohlednic a obrazů v budově obecního úřadu (Matoušek, Langer, Houba). Slavnostní den bude zakončen taneční zábavou s tombolou v areálu Restaurace Kurty – od 20 hodin. Hraje Jan Fernet a spol. až do 02.00 nedělních hodin.