Přítomné hosty a vojáky z tribuny v kasárnách nejprve pozdravil velitel praporu podplukovník Pavel Grund. Starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl vyjádřil potěšení, že jednotka svými zásahy při nejrůznějších přírodních i jiných katastrofách doma a pomocí udržení míru ve světě šíří zároveň dobré jméno Rakovníka. „Jsme rádi, že zůstáváte,“ řekl. Dík za veškerou činnost útvaru vyjádřil poté i plukovník Prokeš, když jménem Svazu důstojníků a praporčíků AČR dekoroval prapor rakovnických záchranářů slavnostní stuhou.

V urnovém háji byly tentokrát kladeny věnce a kytice od zástupci vojáků, Svazu bojovníků za svobodu, Obce legionářské nejen k symbolickému hrobu obětí obou světových válek, ale také k hrobu v sousedství, kde spočívá první oběť novodobých válečných ohnisek – podpraporčík Petr Šimonka z Janova. Zahynul v Kuvajtu 18. ledna 1991.

O historii novodobého vojenství promluvila členka Svazu bojovníků za svobodu Slávka Musilová. Připomněla, že žijeme v samém středu Evropy, a proto naše země nebyla nikdy ušetřena srážky ras, kultur, idejí a obětí v obou světových válkách.

Den veteránů nebyl zvolen náhodně, ale je připomínkou 11. listopadu 1918, kdy skončila podpisem příměří v lesíku Compiégne ve Francii a později uzavřením mírové smlouvy ve Versailles 1. světová válka. Připomněla jubileum pro Čechy památné bitvy u Zborova v červenci 1917, hrdinství dosud žijících veteránů posledního válečného konfliktu, na které navazují vojáci AČR působící v mírových misích. Svůj proslov zakončila mementem: „Kdo lásku k vlasti a úctu k národu považuje za přežitek, nebude schopen v době ohrožení tuto zemi hájit jako ti, na něž dnes s vděčností a s úctou vzpomínáme.“

Na závěrečném slavnostním obědě v kasárnách velitel Pavel Grund seznámil přítomné s uvažovanou transformací útvaru. Ta se uskuteční k 1. říjnu příštího roku.

Ubudou civilní zaměstnanci, přibude tři sta vojáků. Vznikne ženijní prapor s jednou záchrannou rotou na podporu brigády rychlého nasazení.