Autobiografické vyprávění doprovázejí fotografie, ale strhující je především sama výpověď jednoho z Čechů, jak ji psal život. Vždyť podobný osud potkal většinu národa, jen odvahu psát, tu nemá každý. Ani Otakaru Křepinskému se dlouho nechtělo.

„Až jednou jsme seděli s dcerou Martinou, besedovali a já leccos ze svých vzpomínek uvedl. Nakonec mi řekla – Tati, napiš to. Neváhej. Poslechl jsem a začal vzpomínat s perem v ruce. Je to psáno pro dcery,“ prozrazuje v úvodu knížky, která vyšla symbolicky letošního 21. srpna. Narodil se roku 1932 v Dobříši, ale to jen náhodou, když sem rodiče přijeli ze Slovenska na dovolenou. V roce 1939 už ovšem o dovolenou nejde. Odjeli narychlo 14. března ze Slovenského štátu, kde tatínek sloužil jako četník, a přijeli do Protektorátu Čech a Moravy.

Listuji knížkou s nápaditou obálkou, mohla by posloužit i jako filmový scénář. Ministrant, sokol, maturita ve svazáckém, kantor v Jankově na Příbramsku, první lásky, do kterých se montuje maminka, a rozchody, rozhodnutí stát se vojákem z povolání a co to všechno obnáší. Hranice, Jince, Mimoň… Pomáhá s budováním československého raketového vojska, absolvuje kurz v Leningradě. Člen a funkcionář komunistické strany, o to strmější pád ho čeká, když se aktivně zapojí do Pražského jara v osmašedesátém. Všechno, co pro armádu a vlast vykonal, je rázem zapomenuto, na pořad dne přicházejí anonymy, pravicový oportunista, rozbíječ KSČ, známý paragraf 218 …zradil, pošpinil, zneuctil. Podrží ho rakovnická láska a manželka Hanička a zbylých pár kamarádů. Následuje Prefa Hýskov, je u zrodu RAKO III, nebojí se práce, mohl by se, kdyby neodmítl, dokonce stát mistrem v glazurně. A je tu rok 1989, Občanské fórum…

V závěru píše: Čtenáři se může zdát, jak snadno a lehce jsem měnil své názory politické i názory na společenský vývoj ve státě… Byl jsem mladý, přejímali jsme názory dospělých… Po roce 1948 i prezident Beneš obhajoval SSSR jako přítele a osvoboditele. Začali jsme věřit. Až později lidé poznávali, že se nemluví pravda, že se nevinní zavrtají do cel, vládne jen jedna strana, už se nelze dohadovat – jen poslouchat. Začali jsme zkrátka rozum brát. Proto potom ty životní kotrmelce.

Zajímavou knížku vydala Rabasova galerie za finančního přispění města Rakovníka a zakoupit si ji můžete za 60 Kč v Knihkupectví M&K na náměstí a v trafice u úřadu sociálního zabezpečení.