A tak se na počátku roku začaly stavět toalety nové. Jenže teď vedení města odstoupilo od smlouvy se stavební firmou. Radnice byla ale hned od počátku nespokojena s kvalitou prací královehradecké společnosti Stavby a demolice. Proto na základě opakovaných vad vytýkaných při kontrolních dnech poslala stavebníkům 4. května výzvu k zjednání nápravy.

Zástupci Staveb a demolic ovšem nijak písemně nereagovali. „Reakcí bylo jen několik telefonátů a sms o změně personálního zajištění stavby a příslibu zjednání nápravy. Jenže hned v následujícím týdnu se jednatel společnost bez předchozího upozornění vůbec nezúčastnil jednání a z vytýkaných závad nebyla žádná odstraněna,“ upozornil starosta města Karel Filip. Odbor investic města proto navrhl, aby bylo od smlouvy odstoupeno, což rada akceptovala.

Stavbyvedoucí Jiří Hadrava, kterého si firma najala, vidí hlavní problém v nedostatku odborného personálu. „Jediným pochybením podle mě bylo to, že se musely zbourat příčky, neboť byla špatná izolace. Proto také došlo ke zpoždění stavby. Ale hlavní vinu nese koronavirus, neboť firma z důvodu různých opatření zkrátka neměla dostatek kvalifikovaných lidí, aby mohla být stavba provedena v dostatečné kvalitě," popsal Hadrava.

Město čeká na vyjádření další firmy

Ten spatřuje možné rozpory se smlouvou ještě v tom, že odborný dozor nebyl na stavbě nepřetržitě. „Mám špatné oči, nemohu řídit auto a nejezdil jsem tam stabilně. Ladislav Valenta z hradecké firmy tam byl zhruba dvakrát za týden, ale požadavky stanovené stavebním zákonem zní, že stavbyvedoucí má být na stavbě nepřetržitě. Je pravda, že to dodržené nebylo. Ale hlavní problém byl v nedostatku odborného personálu," zdůraznil.

Nyní je hotová jen základová deska a obvodové zdivo, což podle novostrašeckého starosty Karla Filipa umožňuje co nejrychlejší nástup jiné firmy k dokončení stavby. „Provedené práce včetně víceprací jsme firmě samozřejmě uhradili, nyní jsme oslovili další firmu v pořadí a čekáme na vyjádření, zda bude ochotna stavbu dokončit,“ konstatoval Karel Filip.

Veřejné toalety, které by město měly vyjít na více než 3 miliony korun, se budou nacházet ve dvoře původních toalet na Komenského náměstí. Objekt má tvar kvádru s plochou střechou. Fasáda se světle šedým odstínem bude zateplena. Okna jsou orientována horizontálně, ve střeše nebudou chybět světlovody a dostatečné prosvícení zajistí i prosklené vstupní dveře. Ve střední části bude umístěno WC pro imobilní uživatele. Po stranách vzniknou umývárny a WC pro muže a pro ženy. Na projektu úzce spolupracoval městský architekt Viktor Tuček.