V současné době jsou ještě v areálu dělníci, kteří pracují na odstranění jednotlivých stavebních nedodělků. „Termín kolaudace je stanovený na 10. července, jakmile bude dílo shledané jako provozuschopné, návštěvníkům bude umožněn vstup do areálu. O této skutečnosti budeme neprodleně informovat prostřednictvím webových a facebookových stránek města a mobilní aplikace. Původní termín otevření Tyršova koupaliště byl pozdržen, protože dodavatel nepředal dílo ve smluveném termínu,“ informoval mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Zastupitelé města o rekonstrukci areálu Tyršova koupaliště rozhodli v loňském roce, a to na základě velmi špatného stavu, který způsobil požár v polovině července roku 2017. Ten kompletně v nočních hodinách zničil dřevěnou halu Kongo a přilehlé objekty. Původně se měl areál Tyršova koupaliště rekonstruovat v několika etapách i kvůli finančním možnostem, nicméně kvůli požáru se město rozhodlo vše urychlit a areál obnovit.

V rámci rekonstrukce bude vybudováno nové zázemí celého areálu včetně restaurace, pergoly, ale také zde bude menší bazének pro malé děti a neplavce, modernizace se dočkají také mola a další věci. Veškerou dokumentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách města. Kromě toho nyní město řeší, jak zlepšit kvalitu vody.