Nejprve zde dojde k plánované výměně inženýrských sítí, které mají být hotové do konce srpna. Poté by měla navázat rekonstrukce celé komunikace, která byla jednou ze tří nejstarších ulic ve městě.

Projektovou dokumentaci na regeneraci ulice zpracovala v předloňském roce společnost Ateliér Kprojekt. „Abychom co nejdříve po Novém roce zahájili výběr dodavatele stavby, byla již na konci loňského roku předložena ke schválení zadávací dokumentaci. Odhadovaná cena na regeneraci dle projektanta činila v předloňském roce necelých devět milionů korun. Zahájení opravy předpokládáme v září tohoto roku ihned po dokončení obnovy vodovodu, kanalizace a plynovodu,“ přiblížila mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Pátrání po Svatojilské bráně

Při ústí ulice na Husovo náměstí se zde nachází několik architektonicky významných domů, které jsou kulturní památkou. Oproti jiným ulicím Městské památkové zóny ovšem ta Palackého vykazuje svá specifika, jako je např. umístění novodobé panelové výstavby přímo do historického jádra. Cílem návrhu podle Jany Jirátkové, vedoucí oddělení rozvoje města a investic, bylo skloubit kvalitní dopravní řešení a zároveň respektovat historický původ ulice.

Ilustrační foto.
Nové Strašecí a Rynholec se dohadují o příspěvcích na žáky. Dar nestačil

„Nejvýznamnějším tajemstvím této ulice je Svatojilská brána, po jejímž původu jsme se rozhodli pátrat s památkářem Vladislavem Razímem. Vzhledem k zatížení této ulice nebudou průzkumy prováděny předem, ale odkrývání všech vrstev bude za dohledu archeologů prováděno až po uzavření komunikace spolu s celkovou rekonstrukcí. Obrys původní brány, který odhalíme, bude vyznačen v dlažbě plochou vydlážděnou kamennou nepravidelnou dlažbou,“ prozradila Jana Jirátková.

Dopravní řešení a parkování

Ulice bude dopravně řešena opět jako jednosměrná, s podélným parkovacím pásem při levé straně. „Šířkově zůstávají zachovány oba chodníky a mírně rozšíříme zelený pás. Oproti rekonstrukci v ulicích Vysoká a Martinovského, které jsme vydláždili betonovou dlažbou malého formátu, budou chodníky na základě požadavku odboru památkové péče zadlážděny kamennou mozaikovou dlažbou malého formátu,“ přiblížila Jirátková.

Tělocvična 1. základní školy Rakovník hostí do pátku výstavu věnovanou poctě obětem holocaustu.
Rakovnická škola vzdala poctu obětem holocaustu výstavou a besedou

Protože město nyní není vybaveno technikou, která by byla schopna zajistit svoz podzemních nádob na odpad, jsou kontejnery umístěny na povrchu tak, aby měli všichni obyvatelé přilehlých vchodů k nádobám blízko. „Vizuálně budou odděleny keři tak, jak to již máme zavedeno u všech nově vznikajících i mnoha stávajících odpadových míst,“ uvedla vedoucí oddělení rozvoje města a investic.

Dále dojde k nové výsadbě stromořadí, které má za cíl vizuálně odclonit rušnou ulici od obytných místností, ale zároveň také omezit pohled na panelové domy. Trvalkové záhony naznačí umístění původní zástavbové linie středověké uliční sítě.