Nejprve se ale zeptáme, jak uplynulé měsíce na několika památkách Rakovnicka hodnotí jejich kasteláni či správci.

Kastelán hradu Krakovec Jiří Sobek pro Rakovnický deník k tomuto tématu uvedl: „Nad sotva zašlou návštěvní sezonou se lze teď, ve ztichlých prostorách Krakovce, ohlédnout s určitým zadostiučiněním. V průběhu měsíce srpna jsme dokončili první etapu experimentálního zastřešení vybraných částí objektu s tím, že na jaře budeme pokračovat v odvodnění nádvoří a suterénních místností."

Jako nadprůměrnou hodnotí sezonu na hradě Křivoklát kastelán Petr Slabý: „Ano, byla skutečně nadprůměrná. Lucemburský rok nám přihrál spoustu dobrých příležitostí pro realizaci smysluplných programů. Zaměstnanci měli chuť se na nich podílet, všechno se dařilo." Co se ale týká konkrétních čísel, nechce být křivoklátský kastelán z pochopitelných důvodů konkrétní: „To číslo prozatím nebudu prozrazovat, protože se do konce roku zcela jistě změní a já nechci dělat předčasné závěry. Přišlo mnohem víc lidí než vloni a pokud se naplní naše prognózy, bude to hodně dobré."
Důvod úspěchu vidí 
v klimaticky daleko příznivějším létě a především 
v tom, že je netrápila soustavná výluka na železnici.
„Myslím, že zapůsobila i mediální kampaň Lucemburského roku, návštěvníci chodili a stále chodí," popsal Petr Slabý.

Jiří Sobek z Krakovce, posazeného do malebné krajiny, už konkrétnější být může: „Co se týče návštěvnosti, poctilo nás svou přítomností zhruba třiadvacet tisíc návštěvníků, mnohým dalším ovšem připadalo zaplacení vstupného jako krajní nehoráznost. Velké díky patří všem."

Za občanský spolek Mlýnice Slabce zhodnotila letní měsíce v památce Čechův mlýn Vlasta Uhrová: „Myslím, že na to, že fungujeme zatím jen krátce, se k nám lidé na různé akce naučili chodit, a to je určitě skvělé."

A správce Hamousova statku ve Zbečně Luboš Vokoun k otázce návštěvnosti konstatoval: „Ještě nás čekají čtyři adventní soboty a neděle, poté se uvidí, ale jsem spokojen."

Zajímalo nás také, který z nabízených programů byl pro hosty památek nejatraktivnější. Tedy z pohledu pořadatelů. „Kulturní programy, včetně svatebních obřadů, byly co do počtu redukovány s ohledem na průběh prací, souvisejících se zastřešováním. Na Krakovci jsme trošku konzervativní, nicméně mezinárodní básnický festival Stranou, Vladimír Václavek, Ora Pro Nobis s Oldřichem Janotou či pro děti zaměřené Pohádky z kufříku a kouzlení z hadříků snad nikoho nemohly pohoršit," zhodnotil Jiří Sobek.

Všechny tradiční akce na hradě Křivoklátě byly podle Petra Slabého dobře navštívené. Velikonoce, Křivoklání, Myslivecké slavnosti sv. Eustacha, Pocta tradicím první republiky. „Letos po několika posledních hubenějších letech se prosadilo zase i naše Křivořezání. Stálá výstava Bible Václava IV. si našla mnoho příznivců na všech prohlídkových trasách, mnozí ocenili na děti zaměřenou výstavu Můj stát, ve druhé polovině sezóny zabodovala i nově otevřená Středověká kamenická huť," uvedl Petr Slabý.

Smutná zpráva ale přichází z Hamousova dvora: „Dvoreček již na ohlasu postupně ztrácí a tak bude na moji žádost od příštího roku zrušen," konstatoval pro Rakovnický deník Luboš Vokoun.

„Nejlépe jsme si v létě pochvalovali první ročník akce Mletí. To přišlo moře dětí. Lidé si chválili, že nabízíme domácí atmosféru. Hodně lidí přišlo také na sto padesáté výročí připomenutí výročí příchodu rodu Croÿ do Slabec a 150 let od narození mlynáře Václava Čecha. Cestu k nám si lidé našli i během Velikonoc a na akci Legionáři Slabecka s besedou, výstavou a bojovou hrou ke stému výročí první světové války," popsala Vlasta Uhrová v Čechově mlýně.

Hrad Křivoklát bude k prohlídkám otevřen o Vánocích od 26. prosince, na 30. prosince připravuje vánoční koncert s velmi konzervativním repertoárem (Michna, Ryba). Ale ještě v čase předvánočním budou dva adventní víkendy nazvané Královský advent na Křivoklátě. Tradiční jarmark a doprovodný program budou koncipovány tak, aby podpořily příjezd Jana Lucemburského na hrad a budou tím završeny letošní oslavy Lucemburského roku na Křivoklátě. „Král Jan navštíví 3. a 10. prosince malého prvorozeného syna, který tu byl skutečně přesně před sedmi sty lety internován, a vyslechne společně se svými poddanými Koncert pro krále ve Velkém rytířském sále," popsal zajímavý program Petr Slabý. Naposledy se noční prohlídky „Lucemburkové na Křivoklátě" uskuteční o pátcích 2. a 9. prosince. V lednu si dá hradní personál třítýdenní volno (od 9. do 31. ledna), a poté pokračuje zimní víkendový provoz.

Adventní víkendy nabízí i Čechův mlýn ve Slabcích. „Děti si tady u nás například budou moci vyrobit dárky pro rodiče. A ti z nás, kdo věří na Ježíška, si zde mohou pro něj vyrobit dopis a nechat ho tu pro ně něho. My ho Ježíškovi do nebe pošleme," zve do Slabec v čase předvánočních svátků Vlasta Uhrová.

Jako každou sezonu bude Hamousův statek ve Zbečně zavřen do konce března. „Na jaře bych se rád vrátil k několika výstavkám. První bude, předpokládám, na téma Keramika na vesnickém statku a její využití. Uspořádáme ji ve spolupráci s Petrem Volfem z Nového Strašecí," nastínil Luboš Vokoun.