Ředitelka muzea Magdalena Elznicová Mikesková potvrdila: „Koupi schválil náš zřizovatel, Středočeský kraj. Prodej zároveň odsouhlasilo i valné shromáždění delegátů Českého červeného kříže. Nyní už probíhají závěrečná jednání, jako je třeba kupní smlouva, která vede odbor kultury s Českým červeným křížem. To už by ale měly být jen formality."

Pro rakovnické muzeum změna znamená, že může do budoucna do objektu investovat. „Před tím jsme nemohli a budova je v docela špatném stavu. Někde dokonce až v havarijním. Je třeba vyměnit střechu, odvlhčit objekt. Okna buď vyspravit nebo vyměnit. Uvidíme, jak se rozhodneme. Možná bude pro nás těžké sehnat peníze i na tyto investice, ale alespoň už máme naději, že se konečně bude něco dělat," popsala Magdaléna Elznicová Mikesková a připomněla, že budova je jedinou, nejvzácnější nemovitou připomínkou výjimečné osobnosti Alice G. Masarykové nejen v České republice, ale i Evropě a na světě. „Jeden objekt je na Slovensku, ale ten stavěla pro sebe. Chtěla tam žít," uvedla ředitelka. Domek v Lánech je významný právě tím, že ho nechala postavit na své vlastní náklady, aby sloužil Místní skupině ČSČK a také jako jedna z prvních poraden pro matky s dětmi.
Muzeum od roku 2002 zajišťovalo provoz budovy včetně průvodců. Aktuálně má připravenou architektonickou studii na rekonstrukci domku. „Chceme zachovat jeho prvorepublikový charakter. V prvním patře, kde byly byty, by šly probourat zdi, které nejsou nosné. Vznikl by tam velký podkrovní prostor, který by šel také využít pro expozici," nastínila ředitelka Elznicová Mikesková.

V současné době funguje v přízemí rekonstrukce dobové čekárny pro maminky s dětmi, přesně tak, jak vypadala v době první republiky. Je tam rovněž k vidění byt Alice G. Masarykové. „Tam se nám podařilo získat autentický nábytek po Alici. V prvním patře, v menší místnosti, střídáme dlouhodobé výstavy na různá témata," popsala ředitelka Elznicová Mikesková.

Právě teď je tam expozice mapující historii ošetřování raněných v době první světové války. „Zjistili jsme, že toto téma žádné muzeum v Čechách nezpracovává," vysvětlila Elznicová Mikesková s tím, že by se chtěli jednak věnovat historii instituce Červeného kříže, a to nejenom od roku 1919, kdy vznikl, ale i předtím. Na našem území existoval Český červený kříž někdy od roku 1866, i když to bylo ještě pod Rakouskem-Uherskem. „A jednak ještě fenoménu lidské pomoci bližnímu, ošetřování raněných. Což není nikde moc zpracované tak, aby to bylo alespoň v tomto objektu," konstatovala ředitelka.Stálý průvodce v muzeu zatím nefunguje. Jen o prázdniny. Ale kdykoli na požádání v pokladně muzea v Lánech zavedou jakéhokoli zájemce na prohlídku.

Z budovy by se do budoucna mělo stát malé moderní muzeum a zároveň víceúčelový objekt vhodný například jako místo pro spolkové setkávání.„Kolem objektu je moc pěkná zahrada. Tu plánujeme také upravit a otevřít ji obci, aby mohly například posedět maminky s dětmi. Spolupracujeme se saským Červeným křížem v saském Beierfeldu, který podporuje v Lánech školní sanitní službu. Takže tato budova by byla místem vhodným pro cvičení této služby. Mají to hned naproti škole," plánuje ředitelka muzea Magdaléna Elznicová Mikesková.

Pamětní síň:
Domek sloužil jako jedna z prvních poraden pro matky s dětmi až do 90. let 20. století. V roce 1997 se na základě dohody s Českým
červeným křížem stalo správcem objektu Okresní
muzeum Rakovník. Od roku 2002 byla v Pamětní
síni A. G. Masarykové vybudována expozice a výstavní síň byla postupně zařazena do návštěvnického okruhu Muzea T. G. Masaryka v Lánech, pobočky Muzea T. G. M. Rakovník.