V Nezabudicích je v nových prostorách znovu otevřena Pamětní síň Jaroslava Fraňka, který se stal stejně jako jeho hostinec Rozvědčík inspirací několika povídek spisovatele Oty Pavla. Byl ale zároveň čestným a statečným člověkem, který bojoval proti fašismu.

Po obsazení Československa německou armádou v roce 1939 nemohl jako bývalý legionář pouze přihlížet. Zcela samozřejmě a bez zaváhání se zapojil do odboje prostřednictvím organizací Obrana národa. Dodnes je velkou záhadou, kdo Fraňka udal a on skončil v rukách gestapa. Místní, Nezabudičtí, kteří měli Fraňkovi pomáhat s ukrýváním zbraní, ale zůstali ušetřeni. Jaroslav Franěk neprozradil gestapu ani jedno jméno. Vinu vzal jen na sebe. 1. července 1943 skončil na popravišti.

V roce 1997 přišla na svět myšlenka vzniku Pamětní síně věnované Jaroslavu Fraňkovi. Tehdejší ředitel Muzea TGM v Rakovníku František Povolný popisoval: „Došlo k dohodě mezi Obecním úřadem v Nezabudicích a Okresním muzeem Rakovník , a tak byla o rok později v jedné místností úřadu otevřena Pamětní síň Jaroslava Fraňka. Jejím základem se staly předměty z jeho pozůstalosti, které do té doby byly v soukromé sbírce a muzeu byly pro pamětní síň darovány. V roce 1999 získalo muzeum navíc část Fraňkovy korespondence, která obsahuje také jeho poslední dopis před popravou."

Od roku 2008 byla Pamětní síň z technických důvodů uzavřena. V roce 2011 byl obcí Nezabudice nabídnut jiný prostor pro expozici. Nežli ale byly nové prostory kompletně hotovy, stálo to místní hodně času a sil. Starostka obce Jitka Vydrová konstatovala: „Letos už je vše konečně kompletně hotové. Na rekonstrukci jsme dostali půlmiliónovou dotaci od krajského úřadu. Z obecních peněz jsme pak také dodělávali zábradlí před síní. Bylo zde hodně práce. Hodně jsme toho ale udělali my, Nezabudičtí, takzvaně svépomocí." Dle slov Jitky Vydrové tak bylo třeba předělat elektroinstalaci, do budovy zatékalo, a tak se opravila střecha, okapy, svody,omítky… „V budově je také mimo jiné nově přestěhována knihovna a archiv," připomněla ještě Jitka Vydrová.

Otevírací doba červenec – srpen: úterý – neděle, 9 – 17 hodin