Jen pro připomenutí: V prosinci se na webu města Rakovníka objevil text, kterým se vedení radnice snažilo vysvětlit občanům své postoje ve věci budoucího silničního obchvatu. To by bylo naprosto
v pořádku. Jenže v textu se objevilo několik formulací, které, mírně řečeno, zvedly tlak těm, o které v celé kauze jde. Nejprve se ozval opoziční zastupitel Marcel Chládek, který věc napadl jako osobní zviditelňování autorů, nikoli stanovisko města, požadoval odstranění a následně i zaplacení odpovídající částky za správu webu. Druhým, kdo se cítil uraženým, byl Lubomír Lippert, majitel pozemků, které by město potřebovalo k uskutečnění celého obchvatu. Kromě upozornění na způsoby vyjadřování byl Lubomír Lippert v textu označován jako pan „L“. Rozhodně však v jeho případě nešlo o pózu, nebo nějaký politický tah.
„Já, kromě parkoviště Na Váze, které je historickým majetkem rodiny, a tedy máme
k němu osobní vztah, nemám ve městě jako takovém žádné podnikatelské nebo politické ambice. Proto nechápu, proč jsem takto urážen a označován jako zločinec,“ řekl Lubomír Lippert.

Po dlouhém přemýšlení nad textem článku z webu města Rakovníka tak nakonec padlo rozhodnutí Lubomíra Lipperta, že se dalších jednání se stávajícím vedením města po dobu stávajícího volebního období nebude zúčastňovat. Celý neupravovaný text, předaný redakci Rakovnického deníku panem Lippertem, najdete v pravém sloupci.
Důvod je jednoznačný. V textu článku se objevily pasáže, které jej uráží. Nejen, že je zde napomínán jako prostořeký školák, ale hlavně je označen jako pan „L“.
„To mne uráží, protože takto se označují osoby trestně stíhané nebo odsouzené, tedy zločinci. Já ale nejsem ani stíhaný, ani odsouzený, jsem bezúhonný občan, a takto mne označuje člověk, který sám čelí trestnímu oznámení,“ vysvětlil Lubomír Lippert. Myslí tím probíhající kauzu rakovnického starosty Zdeňka Nejdla, kdy je vyšetřováno jeho možné zneužití pravomoci veřejného činitele.
Pan „L“ byl tedy tím startovacím výstřelem k rozhodnutí.
„Když jsem text četl, nechtěl jsem věřit, že někdo může být tak neslušný, že o člověku mluví jako o panu „L“. Když jsem později s panem starostou telefonicky mluvil, ten mi potvrdil, že se skutečně jedná o mne. Na moji žádost o opravu v textu prohlásil, že si za článkem stojí,“ řekl ještě Lubomír Lippert a jako důkaz svých slov onen rozhovor přehrál na záznamníku.
Dnes už text článku na webu města Rakovníka nenajdete. nahradily jej jiné, aktuálnější materiály. Na otázku, proč se v textu místo celého jména objevil jen pan „L“, starosta Nejdl odpověděl:
„Znovu opakuji, že se jednalo o reakci města na mediální dění okolo obchvatu a s ním slučované události parkoviště Na Váze. Jméno pana Lubomíra Lipperta se v něm objevilo v plném znění několikrát, pouze jednou jako pan „L“. Bylo to nešťastné, šlo to napsat i jinak.“
Zásadním problémem tedy bude, zda se podaří nebo nepodaří získat městu od Lubomíra Lipperta potřebné pozemky pro stavbu obchvatu.
„Já samozřejmě už sjednané dohody respektuji a nebudu je zpochybňovat. Jen říkám, že já osobně se dalších jednání za současného vedení města účastnit nebudu,“ vysvětlil Lippert.
První polovina je tedy dobrou zprávou a jak se zdá, realizaci obchvatové části B1 nic bránit nebude. Horší je, co znamená druhá část těchto slov. Co na to říkají zastupitelé, kteří jako zástupci města dosavadní domluvu o směně pozemků zprostředkovali.
„Z lidského hlediska se panu Lippertovi nedivím. Jako politik musím počítat s tím, že mne lidé z druhého břehu budou atakovat. Ale pan Lippert je člověk mimo politiku. Udělám maximum proto, aby jednání nezkrachovala. Apeluji na všechny, aby jak emoce, tak politické zájmy, šly stranou a abychom všichni měli zájem na vybudování obchvatu. V této záležitosti jsme se shodli s paní Fišerovou, že jako představitelé svých stran budeme vybudování obchvatu garantovat. Už proto, že město by směnou s panem Lippertem ušetřilo odhadem dvacet čtyři milionů. A na oplátku jej jen uráží na webu, kde se ani nemůže bránit,“ řekl Rakovnickému deníku zastupitel Marcel Chládek.
„Abych pravdu řekl, nevím, co si o tom mám myslet. Zatím se nebudu k tomu nijak vyjadřovat,“ krátce odpověděl Eduard Filip, další ze zastupitelů jednajících o směnách.
Co rozhodnutí Lubomíra Lipperta přinese, dnes ještě nelze přesně odhadovat. Ať už vedení města, tak opozice v Rakovníku, všichni si dávají obchvat jako jeden z hlavních cílů své politiky. Možná o dalším více napoví beseda u kulatého stolu, kterou už avizovali jak zástupci radnice, tak zástupci oponujících stran a která by měla být veřejná. O jejím konání Rakovnický deník včas své čtenáře informuje.
Prozatím město pokračuje ve své strategii a krocích, které musejí stavbě obchvatu předcházet.
„Proběhlo vstupní jednání se společností SHB, která má pro nás připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí a kterého se kromě nás a zástupců SHB účastnili také odbor životního prostředí, zástupci kraje, Správy silnic Kladno, Policie,“ seznámil nás s posledními kroky radnice starosta Zdeněk Nejdl.

Text dopisu Lubomíra Lipperta:

Dne 24. 10. 2007 byla na jednání s vybranými zastupiteli (dle usnesení ZM ze dne 17.9.2007) uzavřena dohoda o směně pozemků potřebných pro trasu obchvatu B1. Bohužel tato dohoda ze strany současného vedení města vyvolala velmi negativní reakce (viz sdělovací prostředky Rakovnický deník a Raport). Dokonce na webových stránkách města je o mně psáno jako o „panu L.“ (na rozdíl od pana starosty nejsem trestně stíhán Policií ČR), který nemusí ctít zásady, které ukládá zákon. Dokonce je tam uvedeno, že vedení města mi doporučuje, abych důkladně zvažoval jaké výrazy budu volit k postupu úřadu v rámci přenesené působnosti. Toto doporučení současného vedení města (mj. mě velmi urazilo) jsem si vzal k srdci a dalších jednání (i o dalších směnách) po dobu stávajícího volebního období (za stávajícího vedení města) se již nebudu zúčastňovat.
Musím uvést, že mě velmi mrzí, že došlo (ne moji vinou) k takovému vyostření vztahu mezi současným vedením města a mnou, ale ujišťuji Vás, že sjednanou dohodu o směně pozemků pro trasu obchvatu B 1 nebudu zpochybňovat a jsem připraven ji realizovat. V případě, že nadále trvá zájem města o směnu pozemků pro trasu obchvatu B 1, žádám o zaslání návrhu této směnné smlouvy.

JUDr. Lubomír Lippert