Přetahovaná o to, kdo by měl zaplatit výkupy pozemků, jednotlivá rozhodnutí a další věci při přípravě stavby obchvatu okolo města Rakovníka, neustala. Podle starosty Rakovníka Zdeňka Nejdla krajský úřad nyní předložil městu dohodu, která se běžně používá mimo jiné při opravě krajských komunikací ve městě. „Například v Rakovníku byla použita tato dohoda při rekonstrukci Kuštovy ulice, kdy komunikace zde je krajská a chodníky či veřejné osvětlení je v majetku města," vysvětlil Zdeněk Nejdl. Ten zároveň podotkl, že je nutné, aby na tuto stavbu krajský úřad použil speciální dohodu.

„Tvrdíme, že trasa B3 je silnice druhé třídy a patří tak kraji, nejedná se o žádnou místní či účelovou komunikaci. Jedná se o silnici, jež by nahrazovala silnici II/229, tedy Lišanskou. Proto si myslíme, že by kraj měl obchvat vybudovat," tlumočil názor radních města Zdeněk Nejdl. K tomu ještě dodal, že na rozdíl od kraje, město do svého rozpočtu nedostává peníze na stavbu silnic druhých tříd, tedy těch krajských.

Krajský úřad odpověděl na původní dopis od vedení města po roce, a to ještě po jedné urgenci. Radním se hlavně nelíbí, že město Rakovník by muselo v rámci přípravy stavby obchvatu města platit veškeré náklady, vyřešit dokumentace a následně vše předat bezúplatně kraji.

Poté by se vedení Středočeského kraje rozhodlo, zda-li bude stavba realizována či nikoliv. „Město by zde tak utopilo peníze bez záruky, že bude stavba krajem realizována," přiblížila Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice. „Jen v letošním roce nás bude obchvat města stát další milion korun," podotkl Zdeněk Nejdl a dodal, že právě vedení kraje by mělo už konečně říci, jestli o stavbu má zájem či nikoliv.

„Radní proto rozhodli trvat na vlastním znění dohody a požadovat její projednání v orgánech kraje," nastínila rozhodnutí rady města Alida Štulajterová. Ta dále sdělila, že v případě, že radní deklarovali, že pokud bude realizován obchvat města, konkrétně trasa B3, převezme město do svého majetku a správy stávající část krajské komunikace II/229 (Lišanská ulice) od kruhového objezdu u Tesca ke křižovatce s krajskou komunikací II/227 u soudu.

Trasa B3

Obchvat města je rozdělen na několik částí. Jedna část obchvatu města B3 (vedoucí lokalitou za Tescem, mezi ulicemi Lišanská a Pražská, pozn. red.) by se mohla realizovat mezi prvními. Trasa B3 je totiž již ze strany vedení města Rakovník „papírově" téměř připravena. „Poslední činnost, kterou zastupitelstvo udělalo, je schválení dodatku, že v letošním roce by mělo dojít v vydání pravomocného územního rozhodnutí na trasu B3, která je finančně náročná," řekl starosta Zdeněk Nejdl.

Prodloužili smlouvy

Hlavní představitelé města už dříve řešili ohledně obchvatu, zda-li prodlouží smlouvu na budoucí výkup pozemků nutných pro trasu obchvatu s názvem B3. S vlastníky pozemků město uzavřelo smlouvu před třemi lety. „Vlastníci jsou ochotni prodloužit smlouvy o kupní smlouvě budoucí o další tři roky, tedy do roku 2015, s tím, že bude cena výkupu zvýšena minimálně o inflaci," uvedl Ivo Žďánský, vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Rakovník. Ten dále dodal, že jednou z dalších podmínek vlastníků je, že město od nich v roce 2015 pozemky odkoupí. V opačném případě je prodají jiným zájemcům.

Toto se však nelíbilo opozičnímu zastupiteli Miloslavu Kubínkovi (KSČM). Podle něj není správné se odchylovat od pravidel. Toho by se totiž mohli chytnout další vlastníci pozemků. „Není zde možné předpokládat, co vlastníci pozemků v budoucnu udělají. A i proto bych se vydal cestou vyvlastnění," nastínil svoji vizi Miloslav Kubínek. Před tímto krokem varoval Ivo Žďánský. Podle něj není vyvlastnění zase tak jednoduchá záležitost. A zároveň připomněl známý mediální případ vyvlastnění pozemku ve výstavbě hradecké dálnice.

„Tyto záležitosti ohledně vyvlastnění se mohou táhnout i několik let. Navíc musejí být vyčerpány všechny možnosti dohody," připomněl zastupitelům Ivo Žďánský. Proti vyvlastnění byl i starosta Zdeněk Nejdl. Ten řekl, že si myslí, že město nebude tolik bolet, když zastupitelé budou souhlasit s návrhem na uzavření dodatečné smlouvy. „Nejsou to jediné pozemky, které nejsou majetkoprávně vyřízené pro výstavbu obchvatu. Ještě jich zbývá něco okolo čtyřiceti procent," uvedl Zdeněk Nejdl. Na jeho slova nakonec zastupitelé dali a uzavřeli s vlastníky novou smlouvu. Ta je platná až do roku 2015. Co bude v roce 2015, si nikdo netroufl odhadovat.