Dle ministerstva životního prostředí by si příroda na Křivoklátsku určitě zasloužila ten nejvyšší stupeň ochrany, a tak dnes máme na světě záměr o vytvoření dvou zcela nových národních parků (Křivoklátsko a Jeseníky), který už dokonce vedení ministerstva schválilo.

Rakovnická veřejnost zatím netuší, co může od tohoto nového rozhodnutí očekávat.

Vojtěch Kotecký z ekologického Hnutí Duha je toho názoru, že národní park je určitě dobrým lákadlem pro turisty.

To na schůzce, kterou pro starosty obcí uspořádalo vedení CHKO Křivoklátsko potvrdil i vedoucí této organizace Petr Hůla: „Zvýší se atraktivita našeho kraje pro návštěvníky, což vytvoří příležitost pro rozvoj drobného podnikání," uvedl mimo jiné Petr Hůla.

Součástí podrobnějších podkladů pro další rozhodování ministra Martina Bursíka a jeho týmu mají být i názory místních obyvatel na přeměnu dosavadní Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko na národní park.
Důvod zřízení národního parku na Křivoklátsku se zdá být pro ministerstvo jasný: V okolí řeky Berounky by se dnes mělo vyskytovat 20 kriticky ohrožených, 37 silně ohrožených a 44 ohrožených druhů živočichů.


Ovšem pro místní obyvatele i rekreanty by s příchodem nového režimu národního parku nastal pravděpodobně problém.
Bojí se, že případný národní park může ohrozit například plány na stavbu nových domů nebo rekonstrukce a přístavby starších budov.
Vedoucí CHKO Křivoklátsko svolal proto starosty dotčených obcí a byly jim zodpovězeny dotazy týkající záměru ministerstva.


Je pochopitelné, že jsou názory jak pro zřízení národního parku tak proti němu. Je třeba hledat vzájemné kompromisy a problémy postupně rozumně vyřešit tak, aby byli spokojeni jak občané tak i ochranáři,“ uvedl starosta Roztok Vladimír Melč.
Karlova Ves nejspíš bude jedinou obcí ležící v Národním parku Křivoklátsko. Vyplývá to z návrhu, který Petr Hůla starostům asi dvaceti obcí Rakovnicka, Berounska a Rokycanska předložil.
Lidé se na vyhlášení parku pořád ptají. Mají strach,“ uvedla na schůzce starostka Karlovy Vsi Iveta Kohoutová.
Starostové se nejvíce zajímali o to, jak by byl park rozlehlý a jaká by v něm platila pravidla: Celková plocha stávajícího návrhu činí asi 113 kilometrů čtverečních.Hranice je vedena pokud možno tak, aby v parku nebyla zahrnuta zastavěná území sídel.


Ani po schůzce s ochranáři nemám dostatek informací, takže zatím jako obec nejsme rozhodnuti co zvolíme,“ konstatovala ještě Iveta Kohoutová.

Dodejme, že sbírat lesní plody na území národních parků zakázáno není.
Určité omezení představují pouze území prvních zón. Místní obyvatelé však mohou mít vstup zaručen na území celého parku.

CO SE NESMÍ V PARKU
Sbírat rostliny či odchytávat živočichy
Zakládat obory nebo bažantnice
Stavět nové silnice, sídelní útvary, železnice či vedení velmi vysokého napětí
Chemicky ošetřovat silnice
Pořádat vyhlídkové lety
Těžit nerosty a horniny
Intenzivně hospodařit
Tábořit mimo vyhrazená místa
Rozšiřovat nepůvodní druhy rostlin a živočichů
Měnit vodní režim pozemků
Vjíždět auty mimo silnice a vyhrazená místa