Poté následoval průvod k pomníku padlých. Odpoledne patřilo zábavě i ukázkám z práce hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému na fotbalovém hřišti. Jak profesionální, tak i dobrovolní hasiči tu představili svoji techniku. Policie ČR předvedla svoji výstroj i výzbroj. K velké atrakci patřilo přistání policejního vrtulníku.

Nyní má sbor padesát čtyři členů. I když patří k menším, je zařazen ve třetí skupině jednotek požární ochrany.
„Znamená to, že vyjíždíme k případům i mimo náš okrsek. Máme k dispozici Tatru 148, stříkačku, se kterou jezdíme na soutěže. Už třiatřicet let tu pořádáme první kolo v požárním sportu," vyjmenovával starosta hasičů Pavel Kolář. Ve třetí skupině jednotek požární ochrany už sbor funguje dvacet let a v této skupině je jeden z nejmenších. Ostatní jsou většinou v páté skupině.
Místní hasiči bohužel nemají mládež, protože jsou v tak malé obci, že by družstvo dětí nedali dohromady. Ale to neznamená, že jim chybí mladá krev. Jak mladí dosáhnou 
18 let, přidávají se do sboru.

Kromě požárních zásahů jsou hasiči ve Hvozdě samozřejmě i nositeli kultury. Pořádají posvícenskou a pouťovou zábavu, spolupořádají pouťový fotbalový turnaj, dětem připravují mikulášskou nadílku, karneval a dětský den.

Střípky ze sboru:
- Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdě funguje nepřetržitě už od roku 1895
– dvacet let je v JPO3
- účastnili se soutěže s Českým rozhlasem Region Dobráci roku
-vlastní historickou stříkačku, používala se od roku 1900 až do 1956 a je stále v chodu
- hasiči stříkačku předvedli i při oslavách, pumpovalo několik silných chlapů, jen koně si museli půjčit
– v roce 1956 sbor získal první motorovou stříkačku