Narodil se v roce 1986 v Rakovníku. Vystudoval Pražskou konzervatoř, Hudební akademii múzických umění a v roce 2011 byl na zahraniční stáži na univerzitě Mozarteum v Salzburku. Již 10 let je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rakovníku jsme ho mohli slyšet během březnového koncertu se Sedláčkovým kvartetem v Heroldově síni Rabasovy galerie.

Jaký je váš vztah k Rakovnicku?
Narodil jsem se v Rakovníku a vyrůstal zde, i když hodně času v dětství jsem strávil na vesnici Olešná, odkud pochází můj tatínek. Panoramata olešenského zámku a rybníka jsou nesmazatelně vryty do mé paměti. Rád se do Rakovníka a zdejšího kraje vracím.

Jak přišla spolupráce se Sedláčkovým kvartetem a co pro vás znamená?
Spolupráce v Rakovníku přišla odněkud z nebe…nebylo to v Rakovníku plánované, ale výborně se spojila se křtem našeho nového CD…spolupracujeme už mnoho let a i z této zkušenosti vzešlo naše společné CD,  které pravě vydáváme.

Kolik koncertů vás v nejbližší době čeká a kde?
Nejbližší koncert mě čeká 4.dubna v pražském Rudolfinu, kde se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu uvedeme 5. symfonii Gustava Mahlera a poté dva koncerty v Německu s Pražským dechovým oktetem, 28. 5. mě čeká sólový koncert k 700. letům založení obce Velká Černoc.

Na který z koncertů z poslední doby nejraději vzpomínáte a proč?
Určitě nemohu zapomenout na koncert v Rakovníku, hrát pro úplně plný sál je veliká pocta každému muzikantovi…

Jaká byla vaše cesta ke klasické hudbě?
Pocházím z rodiny, kde se vždy hodně hrálo a zpívalo. I když ne profesionálně, tak táta (housle, trumpeta) i máma (klavír) pravidelně hrají pro potěšení. Cesta vedla přes Základní uměleckou školu, kde jsem studoval nejprve na zobcovou flétnu a poté hoboj u paní učitelky Barbory Polánkové.

Posloucháte jen vážnou hudbu i ve svých volných chvílích, nebo si rád pustíte i jiné hudební styly? Pokud ano tak které a proč?
Poslech klasické hudby je nezbytný pro další vzdělávání a studování nových skladeb. Mnoho času však trávím poslechem například Phila Collinse, Dana Bárty a Illustratosféry, Norah Jones, kapely Kryštof nebo Buty, myslím že mám velice široký záběr žánrů a vyhledávám hudbu podle nálady, když si potřebuji odpočinout, hudba je tím nejlepším prostředkem, mohu jen doporučit!

Dodejme, že se Lukáš Pavlíček při komorních projektech pravidelně setkává také s Pražským dechovým oktetem. Vystoupil s ním na festivalech v Německu (Hohenloher Kultursommer) a ve Francii (festival Saoû chante Mozart).
Na soutěžní přehlídce Konzervatoří České republiky v Ostravě získal Lukáš Pavlíček roku 2006 první místo ve své kategorii a zároveň se stal absolutním vítězem oboru hoboj.

V roce 2010 natočil pro Český rozhlas svoji debutovou sólovou nahrávku, Koncert pro hoboj a orchestr Jana Nováka. Doprovázela ho Plzeňská filharmonie pod vedením Tomáše Braunera. V roce 2012 natočil společně se členy Pražákova kvarteta komplet Kvartetů pro hoboj a smyčce od Františka Vincence Kramáře.

Je ženatý a má dvě dcerky Adélku a Tamarku.
Mezi jeho záliby patří vaření, jízda autem a také cestování (s orchestrem navštívil mnoho zemí, například Japonsko, Malajsii, Brunej, Afriku, Taiwan).