V letošním roce se dokončily dvě větší akce, a to letní výukový altán na zahradě školy, který vyšel na tři miliony korun, a také technické zázemí pro úklidové stroje za kulturním domem. Tam byl rozpočet zhruba dvojnásobný.

Na rekonstrukci panelové cesty ve směru na Všetaty, která i s větvemi měří zhruba 900 metrů, je přibližně 20 milionů korun. „Budeme sledovat dotační tituly a doufám, že nějakou dotaci v hodnotě kolem deseti milionů získáme. Když ne, stejně se do opravy musíme pustit, neboť nás to všechny již hodně trápí,“ pronesl starosta Miroslav Macák.

Kromě opravy povrchu vzniknou rovněž nové chodníky a parkovací místa, ale také ostrůvky se zelení. Myšleno je i na bezpečnost, zpomalení vozů zajistí retardéry. Součástí zakázky bude i rekonstrukce dešťové kanalizace.

Zasněžený Rakovník nasál vánoční atmosféru. Tu umocnily nazdobené stromky před radnicí.
Rakovník zahalil sníh. Vánoční atmosféru umocnily nazdobené stromky před radnicí

V rámci druhé etapy revitalizace školní zahrady se plánuje zřízení víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Rozpočet na jeho stavbu činí 2 miliony korun. „Spoluúčast máme připravenou a snad nám vyjde dotace. Poté plánujeme revitalizaci i celé školní zahrady. Měly by zde vzniknout chodníčky a různé hrací prvky pro děti z mateřské školy,“ plánuje pavlíkovský starosta.

V projektové přípravě je i zateplení školní budovy či úřadu městyse, ale také systém vytápění na úřadě. „Uvidíme, kolik se nám toho v příštím roce do konce volebního období stihne zrealizovat, ale v projektových dokumentacích budeme pokračovat. Ať už přijde kdokoliv, měl by mít projekty připravené a může reagovat na jakoukoliv dotační výzvu,“ uzavřel Macák.