„Modernizace základní a mateřské školy a zatraktivnění jejího prostředí je naší prioritou. Pavlíkov se rozrůstá, mladí rodiče si zde staví domy, ale stává se, že svoje děti vozí do Rakovníka, protože tu nejsou žádné kroužky, což plně chápu. To se ale změní a děti budou moci provozovat kroužky přímo v zázemí školy,“ plánuje starosta městyse Pavlíkov Miroslav Macák.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Modernizace školy je rozdělena na několik etap. Prioritně se počítá s vybudováním venkovního výukového altánu, což je zároveň největší z plánovaných investic. Náklady jsou odhadovány na přibližně 2,5 milionu korun, městys na jeho realizaci obdržel dotaci ve výši 1,6 milionu korun. Altán vyroste na školní zahradě a vedle učebny se zde počítá i se sociálním zařízením. „Jsme rádi, že jsme na tento projekt obdrželi dotaci, protože jen z vlastních prostředků bychom jej realizovali jen velmi obtížně. Plnohodnotné zázemí altánu mohou děti využívat na jaře i na podzim, aby nemusely být zavřené pouze ve školní budově,“ přiblížil Macák.

V rámci druhé etapy bude vybudováno v areálu školy multifunkční hřiště s umělým povrchem, na které městys obdržel také dotaci, a to ve výši 1,2 milionu korun. „Jedno hřiště máme ve sportovním areálu na konci obce. Pro děti to není úplně ideální, než tam dojdou a zase přijdou, ztratí mnoho času. Takto budou moci mít tělocvik ve slunných dnech přímo v areálu, navíc hřiště mohou využívat i děti z mateřské školky v rámci svých volnočasových aktivit,“ nastínil pavlíkovský starosta.

Další etapa zahrnuje úpravu nádvoříčka při vstupu do školní budovy, kde by měly vzniknout přístupové chodníky, hrací prvky pro mateřskou školu, před areálem také parkoviště. „V současné době je trend, vozit děti do školy, ale lidé doposud musí parkovat na zeleni, což není ideální,“ uvědomuje si starosta.

Tím ovšem investiční akce nekončí. Vedení městyse chystá najít využití pro sklepní prostory, které v současné době slouží pouze jako sklad. „Jedná se o dvě rozlehlé místnosti oddělené příčkou, kde by v budoucnu mohly vzniknout dílničky, případně kinosál, posilovna, ale také klubovna, kterou by využívaly místní spolky, například pavlíkovské ženy. Zkrátka také široká veřejnost. O případném využití budeme ještě jednat, nejprve se ale prostory musí odvodnit,“ upozornil Macák.

Aby toho nebylo málo, v současné době se rovněž zpracovává projekt na zateplení budovy. „Chceme jít cestou úspory energie a jakmile budeme mít zpracovaný projekt, poohlédneme se po nějaké dotaci. Rádi bychom změnili také systém vytápění. V současné době se topí automatickými kotly, ale uhlí není věčná surovina,“ uvědomuje si pavlíkovský starosta. Vedle zateplení školy se počítá také se zateplením budovy úřadu městyse.