Bývalo zvykem, že si žáci se svými vyučujícími připravili hudebně pohybové pásmo, které pak prezentovali svým rodičům. V letošním roce škola chtěla, aby si i žáci více užili poslední den před vysvědčením a nebyli ve zbytečném stresu z veřejného vystoupení. Z tohoto důvodu škola za pomoci koordinátorky Kateřiny Gebhartové (Katevent) uspořádala taneční zábavu, která byla obohacena o ceremonii pasování prvňáčků na čtenáře a rozloučení se s páťáky, tzv. symbolické vymetení ze školy.

Dětské rybářské závody v kněževeském rybníku Kovárna.
Dětské rybářské závody se uskutečnily v kněževeském rybníku Kovárna

I přesto že se slavnost kvůli nepřízni počasí odehrála ve školní tělocvičně namísto v nově vybudované venkovní učebně, nevytratila se příjemná uvolněná atmosféra protknutá vzpomínkami na celoškolní třídenní výlet na Šumavu a očekávánými prázdninovými zážitky.

Kristýna Bauerová