„Modernizace školy je naší prioritou. Chceme děti udržet a přilákat další, aby se nestávalo, že nám místní jezdí do Rakovníka,“ vysvětluje záměr městyse starosta Miroslav Macák.

Ve škole se během letních prázdnin rovněž zrekonstruovala chodba. V budově jsou nevyužívané sklepní prostory, které by mohly posloužit jako dílny. „Prázdné místnosti a okolí školy se ovšem musí nejprve odvodnit,“ upozorňuje starosta s tím, že jak na sklep, tak i na zateplení školy se v současné době zhotovuje projekt.

Ten je již hotový na výukový altán, který vznikne v příštím roce na zahradě. Vedle třídy se zde počítá i se sociálním zařízením a náklady se odhadují na zhruba 2,5 milionu korun. „Rádi bychom na něj získali dotaci přes MAS Rakovnicko, podobně jako na zateplení, neboť jenom z našich finančních prostředků by šly všechny projekty zrealizovat obtížně,“ uvědomuje si Macák.

V plánu je také víceúčelové hřiště na školní zahradě, neboť to zatím v pavlíkovské škole chybí. „Jednalo by se o menší hřiště s umělých povrchem, které by se využívalo na jaře a na podzim,“ dodává Macák.