„Skutečná výše použitých prostředků z dotace je pak vypočtena z ročního vyúčtování. Například za rok 2015 vrátí O.p.s. městu nevyužité prostředky ve výši 65 tisíc 839 korun. Navrhujeme poskytnout dotace v plné možné výši, neboť počet klientů se může během roku měnit," uvedl starosta města Karel Filip. Protože dosud není stanovena ani poskytnuta dotace z ministerstva práce a sociálních věci, bylo nutné na provoz o.p.s. vydat již v minulém měsíci část dotace města jako zálohu.

Obecně prospěšnou společnost Okresní pečovatelskou službu Nové Strašecí založilo město Nové Strašecí v roce 2006. Bylo to po té, co Středočeský kraj zrušil svou příspěvkovou organizaci se sídlem v Rakovníku.

Jedna z možností byla převzetí agendy a založení vlastní obecně prospěšné společnosti s působením na území celého okresu Rakovník. Město Rakovník v té době zajišťovalo pečovatelskou službu pouze pro občany svého města. Smlouvou uzavřenou v roce 2007 se Nové Strašecí zavázalo každoročně poskytnout o.p.s. na její činnost dotaci, jejíž výše se bude odvíjet od předpokládaných celkových nákladů na poskytování pečovatelských služeb po odečtení přiznané dotace ministerstvem nebo jiným orgánem státní správy.
Dotace se bude vypočítávat podle skutečných nákladů v roce předcházejícím na jednoho klienta vynásobením počtu klientů s trvalým pobytem v Novém Strašecí k 31.12. roku předcházejícího. Podle novely zákona z loňského roku musí být o poskytnutí dotace uzavřená veřejnoprávní smlouva. Poskytnutí dotace vyšší než 50 tisíc korun je 
v kompetenci zastupitelstva.

„I dodatek ke smlouvě 
z roku 2007, která má charakter a náležitosti veřejnoprávní smlouvy, o poskytnutí dotace o.p.s. na rok 2016, je proto nyní v kompetenci zastupitelstva města," dodal starosta Filip.