Několik studentů rakovnického gymnázia Zikmunda Wintra, takzvaných Peer aktivistů, se během víkendu věnovalo dalšímu proškolování v Peer programu. Peer program je jednou z variant primární prevence sociálně patologických jevů. Na gymnáziu funguje již od roku 1994.
Za cílem ještě dalšího osobního růstu peer aktivistů jsou na školu pravidelně o víkendech zváni lektoři.
Zpočátku přijížděli dva a různě se střídali. Tehdy měli k dispozici pátek, sobotu i neděli. Začínalo se už v pátek ráno. Ovšem tento systém postupně více a více redukujeme neboť máme na lektory stále méně a méně peněz. Dříve se totiž dařilo sehnat granty i mimo město. Nyní už máme k dispozici už jen grant z města, ale i tak jsme moc vděční,“ doplnila Lenka Hejdová.
Tentokrát byl na rakovnické gymnázium pozván psycholog a sochař Karel Peřina, který patří k předním českým arte –terapeutům.


Peřina
Jsem moc ráda, že ho tu opět máme. Karel Peřina pracuje například v Diagnostickém ústavu v Hodkovičkách a Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Má tedy letité zkušenosti,“ zdůraznila profesorka Lenka Hejdová.
Karel Peřina vlivem své osobnosti v minulých letech dokonce některé studenty zlákal na studium medicíny, psychologie či psychoterapie.
Pokud máme problém přímo ve škole a jeho účastníci nechtějí docházet za psychologem v Rakovníku, obrátíme se na Karla Peřinu a přes něho hledáme pomoc dál. Praha přeci jen nabízí větší možnost anonymity, která je pro mnohé rodiče i studenty velmi důležitá. Tak to funguje už řadu let a já jsem šťastná, že gymnázium Karla Peřinu, jako odbornou pomoc s kontakty na mnoho medicínských oblastí má,“ zdůraznila Lenka Hejdová.K
K tématu závislostí Karel Peřina mimo jiné řekl: „Prevence být musí být. Z této oblasti nesmí dělat, tak jako kdysi, tajnosti. Procento lidí, kteří kouří, berou drogy, pijí alkohol od té doby, kdy už to není tabuizované téma a spoléhá se na inteligenci jedince, trochu klesá. Ne že bychom braní návykových látek zabránili. To samozřejmě nemůžeme, ale když má člověk pozitivní motivaci k životu, tak brát prostě nebude. Když motivaci nemá tak se o to pokusí, ale pak jde vlastně jen o to, aby to zůstalo v oblasti experimentu a ne v oblasti závislosti.“


Peer program
Peer program se zabývá třemi základními tématy: Uměním efektivně komunikovat, jednat s lidmi a vytvářet pozitivní vztahy. Prevencí šikanování, xenofobie a rasismu a prevencí zneužívání návykových látek.
Jeho cílem je ovlivňování postojů, utváření vlastního názoru, posílení sebejistoty u dětí, aby byly schopny uhájit svůj názor a aby byly méně ovlivnitelné. To vše se žáci neučí pod dohledem učitele, ale s pomocí vrstevníků – peer aktivistů. Pro náctileté je působení vrstevníků, jedinců, se kterými se dítě může ztotožnit daleko efektivnější než působení dospělého, byť by měl autoritu,“ vysvětlila profesorka Lenka Hejdová.


Peer aktivisté jsou vybraní studenti, kteří by měli mít mimo jiné bezproblémové chování, tolerantnost, dobré vyjadřovací schopnosti.
Měli by zvládat efektivní komunikaci a mít dobrou sociální pozici ve třídě. Velmi dobrý školní prospěch, spolehlivost a nesmí zneužívat žádné návykové látky,“ nastínila dále Lenka Hejdová.
Proškolení aktivisté jsou pak rozděleni do skupin, ve kterých se svým programem dochází do nižších ročníků. Na všechny hodiny dohlíží lektor, který program „kontroluje“ a poté ho i s aktivisty hodnotí