Průvodu se zúčastnila nejen většina spolků ve městě, ale i desítky občanů.

V průvodu bylo možné spatřit místní hasiče, sportovce, junáky či baráčníky, kteří se i v dnešní době hlásí k tradicím našich předků.